9828

Công văn số 310/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sơ kết nửa nhiệm kỳ

9828
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 310/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sơ kết nửa nhiệm kỳ

Số hiệu: 310/TLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Hoàng Ngọc Thanh
Ngày ban hành: 27/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 310/TLĐ
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Người ký: Hoàng Ngọc Thanh
Ngày ban hành: 27/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 310/TLĐ
V/v: Sơ kết nửa nhiệm kỳ

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  

- LĐLĐ các tỉnh, TP, các CĐ ngành TW, CĐ các TCT trực thuộc TLĐ
- Các ban, đơn vị thuộc TLĐ

 

Hiện nay các cấp CĐ đang triển khai thực hiện sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IX CĐVN. Qua khảo sát thực tế và tổ chức giao ban một số LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành TW, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ghi nhận sự cố gắng của các đơn vị trong việc chủ động triển khai thực hiện kế hoạch số 2444/KH-TLĐ của Đoàn Chủ tịch TLĐ về sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IX CĐVN. Tuy nhiên, một số đơn vị còn chưa tập trung chỉ đạo công tác này, báo cáo sơ kết còn chung chung, chưa đi sâu kiểm điểm đánh giá rõ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IX CĐVN và Nghị quyết Đại hội của CĐ cấp mình.

Để nâng cao chất lượng công tác tổng kết, giúp Đoàn Chủ tịch và Ban chấp hành TLĐ đánh giá sát thực tiễn tình hình CNVCLĐ và kết quả hoạt động CĐ trong nửa nhiệm kỳ qua, đề ra được mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn trong nửa nhiệm kỳ còn lại, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội CĐ các cấp và Đại hội IX Công đoàn Việt Nam, Đoàn Chủ tịch TLĐ yêu cầu LĐLĐ các tỉnh, TP, các Công đoàn ngành TW, các Ban, đơn vị thuộc TLLĐ quan tâm chỉ đạo thực hiện kế hoạch sơ kết nửa nhiệm kỳ, tập trung vào một số công việc sau:

1. Nâng cao chất lượng báo cáo của các ban chuyên đề cũng như của LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành TW qua nửa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội CĐ cấp mình và Đại hội IX CĐVN. Nội dung báo cáo không sa vào kể lể dài dòng những việc đã làm mà đối chiếu với mục tiêu 5 nhiệm vụ chủ yếu Nghị quyết Đại hội IX CĐVN và những chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội CĐ các tỉnh, TP, CĐ ngành TW đã đề ra, nêu rõ những kết quả đạt được, những việc chưa được và nguyên nhân. Đồng thời xác định những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và giải pháp thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại của Đại hội.

2. Qua thực tiễn chỉ đạo, Ban Thường vụ LĐLĐ các tỉnh, TP, công đoàn ngành TW, các ban, đơn vị thuộc Tổng Liên đoàn rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác triển khai tổ chức thực hiện và có những kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn.

Đề nghị các LĐLĐ tỉnh TP, ngành TW, các ban, đơn vị thuộc Tổng Liên đoàn quan tâm thực hiện.

 

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
UỶ VIÊN 
Hoàng Ngọc Thanh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản