145440

Công văn 310/BVTV-TTra ngăn chặn việc quảng cáo khuyến khích nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

145440
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 310/BVTV-TTra ngăn chặn việc quảng cáo khuyến khích nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Số hiệu: 310/BVTV-TTra Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Bảo vệ thực vật Người ký: Nguyễn Xuân Hồng
Ngày ban hành: 01/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 310/BVTV-TTra
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Bảo vệ thực vật
Người ký: Nguyễn Xuân Hồng
Ngày ban hành: 01/03/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 310/BVTV-TTra
V/v Ngăn chặn việc quảng cáo khuyến khích nông dân sử dụng thuốc BVTV

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi: Chi cục Bảo vệ thực vật các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Ngày 02/11/2011, Cục Bảo vệ thực vật đã có công văn số 1775/BVTV-TTra gửi Chi cục bảo vệ thực vật các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các nội dung thông tin, quảng cáo, hội thảo, tiếp thị, các mô hình trình diễn thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) của các Công ty kinh doanh thuốc BVTV theo đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, đến nay xuất hiện tình trạng tại các cuộc hội thảo đầu bờ, chương trình truyền hình do các Công ty kinh doanh thuốc BVTV tài trợ giới thiệu, quảng bá thuốc BVTV đã quảng cáo thêm nhiều tác dụng phụ của thuốc BVTV như: làm bộ lá xanh, tăng hàm lượng diệp lục tố, làm lóng ngắn, cứng cây, ít ngã đỗ, bộ rễ chắc khoẻ, sáng hạt, chắc bông..., phổ biến nhất là các loại thuốc trừ bệnh cho cây lúa (đạo ôn, khô vằn, lem lép hạt, vàng lá, chín sớm...) dẫn đến hiện tượng là nông dân vẫn phun thuốc BVTV ngay trước khi thu hoạch khoảng 10-15 ngày để dưỡng hạt, xem các loại thuốc trừ bệnh như là thuốc kích thích sinh trưởng cây lúa, làm chắc hạt. Việc quảng cáo sử dụng thuốc BVTV không nhằm mục đích phòng trừ dịch hại theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký thuốc BVTV đã làm tăng chi phí không cần thiết của nông dân, gây ô nhiễm môi trường và tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm đối với nông sản.

Để kịp thời chấn chỉnh và chấm dứt tình trạng này, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị Chi cục BVTV các tỉnh, thành phố:

1. Tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm quản lý chặt chẽ các nội dung thông tin, quảng cáo, hội thảo, giới thiệu sản phẩm, các mô hình trình diễn sử dụng thuốc BVTV của các Công ty trên địa bàn quản lý, kiểm tra các hồ sơ đăng ký hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV và yêu cầu các Công ty thực hiện việc thông tin, quảng cáo sản phẩm theo đúng nội dung đã được chấp thuận.

2. Làm việc với các cơ quan thông tin, truyền hình địa phương nhằm phối hợp ngăn chặn các nội dung quảng cáo khuyến khích nông dân sử dụng thuốc BVTV không đúng quy định.

Vậy, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị các Chi cục BVTV thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên; Đã ký
- Thứ trưởng Bùi Bá Bổng (để b/c);
- Bộ phận tt Cục tại tp HCM;
- Lưu VT, T.Tra.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Hồng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản