Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3084/TCT-DNK

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01-7/PV2005 ngày 1/7/2005 của Công ty TNHH Thương mại Phước Viên địa chỉ 134/A24 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xem xét việc truy thu thuế GTGT, thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy và kèm theo các giấy cam đoan, giấy xác nhận của người mua xe ôtô, xe hai bánh gắn máy về số tiền thực thanh toán. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1, Mục I Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy thì cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy bán lẻ trực tiếp cho người tiêu dùng ghi giá hóa đơn thấp hơn giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ thuộc đối tượng bị xử lý truy thu thuế GTGT, thuế TNDN. Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 1/9/2002. Trường hợp đến cuối năm 2002 thành phố Hồ Chí Minh mới Điều chỉnh biểu giá tính lệ phí trước bạ và công bố để áp dụng truy thuế GTGT, thuế TNDN theo Thông tư số 69/2002/TT-BTC thì đề nghị tính truy thu thuế theo biểu giá tính lệ phí trước bạ kể từ ngày biểu giá có hiệu lực thi hành. Đối với Công ty TNHH Thương mại Phước Viên, đề nghị Cục Thuế kiểm tra trong năm 2002, nếu phát hiện Công ty có gian lận về giá, ghi giá bán trên hóa đơn thấp hơn giá thực tế thanh toán thì áp giá tính lệ phí trước bạ để xử lý truy thu thuế GTGT, thuế TNDN, nếu không phát hiện gian lận về giá thì chấp nhận tính thuế theo giá bán ghi trên hóa đơn. Từ năm 2003 trở đi xử lý truy thu thuế theo đúng quy định tại Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và hướng dẫn Công ty phối hợp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;
- Cty TNHH TM Phước Viên;
- Lưu: VT, Ban DNK (2b).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản