Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3076/TCHQ-GSQL
v/v:  về hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2005

 

Kính gửi:  

Công ty TNHH XNK và xây dựng công nghiệp Hồng Bàng
Địa chỉ: Bình Kiều 1, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 39/05-CH ngày 14/7/2005 của Công ty TNHH XNK & xây dựng công nghiệp Hồng Bàng về hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại các Điều 32, 34, 35 Nghị định số 101/NĐ-CP ngày 31/12/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Hải quan thì:

a, Nếu chủ hàng có thỏa thuận hoặc ủy quyền bằng văn bản cho chủ kho ngoại quan thì chủ kho ngoại quan được phép thực hiện các dịch vụ đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan như: Gia cố bao bì, phân loại hàng hóa, lấy mẫu hàng hóa được thực hiện trong kho ngoại quan dưới sự giám sát trực tiếp của công chức hải quan.

b, Hàng hóa được đưa vào lưu giữ trong kho ngoại quan trừ các hàng hóa sau: hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc tên gọi xuất xứ Việt Nam; hàng hóa gây nguy hiểm công cộng hoặc ô nhiễm môi trường; hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, trừ trường hợp được Chính phủ cho phép.

c, Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào kho ngoại quan: chủ hàng hoặc người đại diện hợp pháp của chủ hàng phải nộp cho hải quan kho ngoại quan hợp đồng thuê kho ngoại quan, tờ khai hải quan và các chứng từ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định.

2. Căn cứ các quy định tại Nghị định số 101/2001/NĐ-CP của Chính phủ dẫn trên, Công ty được phép gửi hàng vào kho ngoại quan trừ các mặt hàng nêu tại Điểm b trên và thực hiện các dịch vụ phân loại hàng hóa. Việc phân loại hàng hóa phải thực hiện trong kho ngoại quan dưới sự giám sát của công chức hải quan. Về trường hợp cụ thể theo trình bày của Công ty tại công văn số 39/05 nói trên thì việc gửi hàng vào kho ngoại quan không thuộc loại hình chuyển khẩu quy định tại Quy chế kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu ban hành theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31/10/1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại. Công ty phải làm thủ tục hải quan theo quy định đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan và thủ tục đối với hàng chuyển cửa khẩu quy định tại Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Hải quan cửa khẩu nơi lảm thủ tục nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn chi tiết.

 

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu VT, GSQL (2b).
 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản