124228

Công văn 3069/QLD-GT về kiểm tra, giám sát giá thuốc kê khai do Cục Quản lý Dược ban hành

124228
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 3069/QLD-GT về kiểm tra, giám sát giá thuốc kê khai do Cục Quản lý Dược ban hành

Số hiệu: 3069/QLD-GT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Nguyễn Việt Hùng
Ngày ban hành: 10/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3069/QLD-GT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược
Người ký: Nguyễn Việt Hùng
Ngày ban hành: 10/03/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3069/QLD-GT
V/v kiểm tra, giám sát giá thuốc kê khai

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2011

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thuốc.

Thực hiện Thông tư liên tịch số 11/2007/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 31/08/2007 của Liên Bộ Y tế-Tài chính-Công Thương hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thuốc (sau đây gọi là cơ sở) đã thực hiện kê khai giá thuốc trước khi đưa thuốc ra lưu hành trên thị trường. Theo quy định tại tiết a điểm 3.2 khoản 3 Mục II của Thông tư trên, trong thời gian thuốc lưu hành trên thị trường, trường hợp phát hiện giá thuốc kê khai chưa hợp lý thì Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế sẽ có ý kiến bằng văn bản nêu rõ lý do và đề nghị cơ sở xem xét lại giá thuốc đã kê khai.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về kê khai giá thuốc, Cục Quản lý dược - Bộ Y tế đã phát hiện và xử lý theo quy định một số cơ sở có giá kê khai bất hợp lý: giá kê khai chênh lệch nhiều so với giá bán thực tế và tự ý điều chỉnh giá mà không tiến hành kê khai lại gây ảnh hưởng tới sự bình ổn thị trường thuốc.

Nhằm tăng cường giám sát việc kê khai giá thuốc và tiếp tục triển khai các biện pháp bình ổn thị trường thuốc, Cục Quản lý dược - Bộ Y tế yêu cầu:

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Tăng cường tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý giá thuốc trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo chỉ đạo tại văn bản số 476/QLD-GT ngày 14/1/2011 của Cục Quản lý dược về việc triển khai Công điện số 2358/CĐ- TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, cần lưu ý yêu cầu các cơ sở báo cáo giá thuốc kê khai để đối chiếu với giá niêm yết, giá bán thực tế nhằm phát hiện các trường hợp kê khai giá thuốc bất hợp lý như đã nêu trên. Trường hợp phát hiện, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở kê khai lại giá cho phù hợp với giá bán thực tế (theo mẫu hướng dẫn tại điểm 1.3 khoản 1 Mục II của Thông tư liên tịch số 11/2007/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 31/8/2007) và gửi về Cục Quản lý dược-Bộ Y tế - Thường trực Tổ Công tác liên ngành xem xét việc kê khai, kê khai lại giá thuốc.

2. Các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thuốc:

a) Rà soát và báo cáo cụ thể về giá thuốc đã kê khai, kê khai lại đang có hiệu lực; giá bán thực tế của tất cả các mặt hàng thuốc do cơ sở sản xuất, nhập khẩu theo mẫu tại Phụ lục kèm theo công văn này (Cơ sở sản xuất thuốc: Phụ lục 1; Cơ sở nhập khẩu thuốc: Phụ lục 2).

b) Đối với trường hợp các mặt hàng có giá đã kê khai chênh lệch nhiều so với giá bán thực tế của cơ sở, yêu cầu cơ sở kê khai giảm giá cho phù hợp (theo mẫu hướng dẫn tại điểm 1.3 khoản 1 Mục II Thông tư liên tịch số 11/2007/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 31/08/2007).

c) Các báo cáo và hồ sơ kê khai lại đối với các trường hợp tại tiết a, b điểm 2 nêu trên yêu cầu gửi về Cục Quản lý dược - Bộ Y tế trước ngày 18/03/2011. (Báo cáo đề nghị gửi trước bằng thư điện tử vào địa chỉ: qlgt@dav.gov.vn hoặc quanlygiathuoc@gmail.com) để Cục Quản lý dược báo cáo Tổ công tác liên ngành xem xét theo quy định.

d) Trong trường hợp cơ sở không tiến hành rà soát, báo cáo và kê khai theo yêu cầu trên, Cục Quản lý dược - Bộ Y tế sẽ xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.

Cục Quản lý dược - Bộ Y tế thông báo để các đơn vị biết và khẩn trương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BTr. Nguyễn Quốc Triệu (để b/c);
- TTr. Cao Minh Quang (để b/c);
- VPCP (Vụ KGVX, KTTH) (để b/c);
- Tổ Công tác liên ngành về giá thuốc (để b/c);
- Tổ Điều hành TTTN (để b/c);
- CTr. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Cục Quản lý giá - BTC (để p/h);
- Cục Tài chính doanh nghiệp - BTC (để p/h);
- Vụ Thị trường trong nước - BCT (để p/h);
- Cục Quản lý thị trường - BCT (để p/h)
- Thanh tra Bộ Y tế (để p/h);
- Website QLD; Tạp chí DMP;
- L­ưu: VT, GT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản