124276

Công văn 3060/BKHĐT-TTTH về khảo sát nhu cầu thông tin phục vụ việc theo dõi, giám sát và đánh giá các đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

124276
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 3060/BKHĐT-TTTH về khảo sát nhu cầu thông tin phục vụ việc theo dõi, giám sát và đánh giá các đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 3060/BKHĐT-TTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Tống Quốc Đạt
Ngày ban hành: 18/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3060/BKHĐT-TTTH
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký: Tống Quốc Đạt
Ngày ban hành: 18/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3060/BKHĐT-TTTH
V/v khảo sát nhu cầu thông tin phục vụ việc theo dõi, giám sát và đánh giá các đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91

Thực hiện Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 và Quyết định số 2094/QĐ-BKH ngày 01/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Kế hoạch tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án "Hệ thống thông tin phục vụ việc theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước" (sau đây gọi tắt là Dự án).

Một trong các mục tiêu của Dự án là xây dựng hệ thống thông tin cho phép cập nhật các thông tin về dự án đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước tại các tổ chức trực tiếp quản lý thực hiện đầu tư dự án hoặc trực tiếp quản lý vận hành và khai thác sử dụng dự án; tích hợp thông tin thành kho dữ liệu tập trung tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tra cứu, khai thác thông tin về các dự án đầu tư; lập các loại báo cáo tổng hợp về các dự án đầu tư, phục vụ việc theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư.

Để thu thập và tổng hợp nhu cầu thông tin phục vụ quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước phục vụ việc lập dự án nói trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các quý cơ quan chỉ đạo các cán bộ, chuyên viên có liên quan nghiên cứu điền thông tin trả lời vào Phiếu khảo sát nhu cầu thông tin và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/6/2011. Đối với các Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cung cấp thêm thông tin trong Phiếu khảo sát về hiện trạng hệ thống công nghệ thông tin. Mẫu Phiếu khảo sát về hiện trạng hệ thống công nghệ thông tin và nhu cầu thông tin được đăng trên mục "Thông báo" của Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ http://www.mpi:gov.vn.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: chị Nguyễn Thị Thuận (điện thoại: 08.48474, email: thuannt@mpi.gov.vn); chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (điện thoại: 08048473, e-mail: tamnnt@mpi.gov.vn).

Xin cảm ơn sự phối hợp, hợp tác của quý cơ quan./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản