124858

Công văn 3027/BGTVT-CYT về tổ chức “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2011 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

124858
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 3027/BGTVT-CYT về tổ chức “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2011 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3027/BGTVT-CYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 26/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3027/BGTVT-CYT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 26/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3027/BGTVT-CYT
V/v tổ chức “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2011.

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

Thực hiện Công văn số 768/TTg-KGVX ngày 16 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức “Tháng hành động phòng, chống ma túy” từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2011. Bộ Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” trong toàn Ngành với các mục tiêu và nội dung sau:

1. MỤC TIÊU:

1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy của cán bộ công chức, viên chức người lao động Ngành Giao thông vận tải.

2. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, lao động Ngành GTVT về tác hại, hậu quả, hiểm họa của tệ nạn ma túy.

2. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI

- Thời gian: Từ ngày 01/6/2011 đến 30/6/2011

- Phạm vi triển khai: Toàn ngành Giao thông vận tải.

3. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy. Từ đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, dấy lên phong trào toàn dân phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm ma túy để người nghiện tự nguyện tham gia cai nghiện và phòng ngừa tái nghiện.

- Kết hợp việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy với tác hại, hậu quả, hiểm họa của tệ nạn ma túy. Sử dụng đồng bộ các kênh truyền thông với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với từng vùng, miền, đối tượng.

- Tổ chức các hoạt động mít tinh, ra quân biểu dương lực lượng, lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy với các buổi sinh hoạt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

4.1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: phối hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng cấp đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2011 tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Giao thông vận tải. Tập trung tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm, miền núi, vùng sâu, vùng xa, các công trường thi công, các cơ sở đào tạo, trên các phương tiện giao thông công cộng và các đối tượng có hành vi nguy cơ cao.

4.2. Trên tất cả các trang website, các báo và tạp chí Ngành Giao thông vận tải tăng cường chuyển tải các thông tin về tác hại, hậu quả của tệ nạn ma túy; biểu dương các cá nhân, gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, trường học có nhiều thành tích trong phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, cai nghiện, xóa bỏ cây có chứa chất ma túy…

4.3. Cục Y tế giao thông vận tải

- Là cơ quan thường trực có trách nhiệm theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các nội dung hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2011 tại các đơn vị trong toàn Ngành Giao thông vận tải.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông Ngành Giao thông vận tải tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai kịp thời các nội dung trên và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 20 tháng 7 năm 2011 (qua Cục Y tế Giao thông vận tải - Địa chỉ 73 Yên Ninh – Ba Đình – Hà Nội) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Công an;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Website Bộ GTVT;
- Báo GTVT; Bạn đường; Tạp chí GTVT;
- Lưu VT; CYT (5)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản