Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3004/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại và tính thuế TTĐB
đối với xe ôtô pickup nhập khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2005 

 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 243/PKD/HH ngày 22.6.2005 của Công ty TNHH thương mại và thiết bị môi trường Hiệp Hòa (do Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính chuyển đến) khiếu nại về việc Chi cục Hải quan Hải Dương thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh áp dụng mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt không thống nhất đối với một loại xe và không đúng với hướng dẫn của Bộ Tài chính. Sau khi xem xét bộ hồ sơ gửi kèm (Tờ khai 619/NK/KDÔ/KV3-1 ngày 21.4.2005 và Tờ khai 449/NK/KD/HD ngày 13.4.2005), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Chi cục Hải quan Hải Dương và Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 phân loại xe ôtô vừa chở người vừa chở hàng vào nhóm 8703 là đúng nhưng mã số cụ thể chưa chính xác (Chi cục Hải quan Hải Dương áp mã 8703.90.31; Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 áp mã 8703.24.32), mã số chính xác của loại xe này là 8703.90.42.

- Chi cục Hải quan Hải Dương áp mức thuế TTĐB 50% và Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 áp mức thuế TTĐB 80% là không đúng quy định.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra vụ việc và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện theo đúng quy định tại công văn số 4417/TC-SCT ngày 27.4.2004 và Thông tư số 18/2005/TT-BTC ngày 08.03.2005 của Bộ Tài chính “mức thuế suất 25% áp dụng đối với xe ôtô từ 16 đến dưới 24 chỗ ngồi (bao gồm cả xe thiết kế vừa chở người vừa chở hàng và các loại xe lam)”.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;  
- Cty TM&TBMT Hiệp Hòa
(11 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội)
- Lưu: VT,GQ (03b).

 

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản