Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2994/TCHQ-KTTT
v/v: xử lý đề nghị hoàn thuế cho trường hợp đăng ký TK nhầm loại hình

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 4315/HQTP-NV ngày 08/11/2004 của Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh vướng mắc về thủ tục hoàn thuế nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu do các doanh nghiệp khai báo nhầm loại hình tờ khai xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định của Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính; Thông tư số 87/2004/TT-BTCngày 31/08/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì một trong chứng từ doanh nghiệp phải nộp khi đề nghị xét hoàn thuế (không thu thuế) nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu là tờ khai xuất khẩu hàng hoá (không nêu rõ loại hình tờ khai phải đăng ký).

- Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu mở tờ khai theo loại hình kinh doanh sau khi đưa vào sản xuất và tìm được thị trường xuất khẩu, đã thực xuất khẩu sản phẩm, khi xuất khẩu mở tờ khai theo loại hình xuất sản xuất xuất khẩu, có đăng ký định mức với cơ quan hải quan trứơc khi xuất khẩu sản phẩm, cơ quan hải quan có đủ căn cứ xác định số sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu đăng ký theo loại hình kinh doanh thì được xem xét hoàn thuế nguyên nguyên liệu nhập khẩu tương ứng với sản phẩm xuất khẩu theo đúng quy định tại Thông tư số 172/1998/TT-BTC hoặc thông tư số 87/2004/TT-BTC.

- Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu đã đưa vào sản xuất đã xuất khẩu sản phẩm. Khi xuất khẩu sản phẩm đăng ký theo loại hình tờ khai xuất kinh doanh, cơ quan hải quan chưa có đủ cơ sở xác định hàng xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu đã nhập khẩu thì Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh phối hợp với Cục thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở tiến hành đối chiếu sổ sách, chứng từ kế toán, phiếu nhập kho, xuất kho nguyên liệu và thành phẩm, xác định được số nguyên liệu nhập khẩu của doanh nghiệp đã thực đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu và đã xuất khẩu thì xem xét hoàn thuế (không thu thuế) cho doanh nghiệp theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản