Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: SỐ 2991/TCT-PCCS

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2005 

 

 

Kính gửi :

Công ty trách nhiệm hữu Hạn Tùng Đức
Địa Chỉ: Số 22 (44 Cũ) Láng Hạ - Hà Nội

Trả lời công văn số 171/CV-TĐL ngày 19/8/2005 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tùng Đức (TNHH Tùng Đức) về tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 89/CP ngày 17/8/1994 (có hiệu lực kể từ ngày ký) của Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính thì đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất là: “tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất”.

Căn cứ quy định trên đây và nghiên cứu hồ sơ của Công ty gửi kèm theo thì Công ty xây dựng nhà ở Hà Nội được UBND thành phố Hà Nội giao đất theo Quyết định số 3.316/QĐ-UB ngày 10/7/1990 và Công văn số 1.344/CV-UB ngày 6/8/1991 (thời điểm nhà nước chưa ban hành Nghị định số 89/CP quy định thu tiền sử dụng đất) thì không phải nộp tiền sử dụng đất; Công ty TNHH Tùng Đức nhận chuyển nhượng nhà đất tại số 44 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội từ Công ty xây dựng nhà ở Hà Nội vào ngày 4/10/1991 và đã được Sở Nhà đất thành phố Hà Nội cấp “Bản chứng nhận đăng ký sang tên trước bạ nhà đất” ngày 04/11/1994 không thuộc đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất theo Nghị định số 89/CP nêu trên.

Do đó, trường hợp Công ty TNHH Tùng Đức làm thủ tục đổi từ “Bản chứng nhận đăng ký sang tên trước bạ nhà đất” sang “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” kèm theo tài sản (nhà) trên đất đó, không phải nộp tiền sử dụng đất và cũng không phải nộp thay tiền sử dụng đất cho Công ty Xây dựng nhà ở Hà Nội.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Tùng Đức biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;  
- UBND TP Hà Nội,
- Cục thuế TP Hà Nội,
- Sở TNMT Hà Nội,
- Lưu: VT, TS.
  

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản