8975

Công văn số 299/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế

8975
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 299/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế

Số hiệu: 299/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 299/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 299/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

 -Công ty TNHH thương mại & thiết bị môi trường Hiệp Hòa
Số 11 Tổ 1 Phố Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội
 - Cục hải quan các tỉnh, thành phố

 

Trả lời công văn số 14PKD/HH ngày 12/1/2006 của Công ty TNHH thương mại & thiết bị môi trường Hiệp Hòa về việc xin giải tỏa cưỡng chế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty TNHH thương mại & thiết bị môi trường Hiệp Hòa (MST: 0101033072) hiện có nợ thuế do nhập khẩu ủy thác cho Bộ Công an tại Cục Hải quan Hải quan Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh:

- Tờ khai số 6529/NK/KD/KVI; 6539/NK/KD/KVI ngày 7/12/2005 Bộ Công an (V22) đã có công văn số 91/BCA(V22); 93/BCA (V22) ngày 17/1/2006 đề nghị miễn thuế nhập khẩu.

- Tờ khai số 4980/NK/KD/KVII ngày 27/6/2005 hiện đang chờ Cục Quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp - Bộ Công an chuyển tiền.

- Tờ khai số 526/NK/KD/HD ngày 21/04/2005 đã nộp tiền Giấy nộp tiền số 0013510 ngày 17/1/2006.

- Tờ khai số 1214/NK/KD/HD ngày 1/9/2005 hiện đang chờ Tổng cục cảnh sát chuyển tiền.

- Tờ khai số 1632/NK/KDÔ/KV3 ngày 13/9/2005 đã nộp theo Giấy nộp tiền số 0013507 ngày 28/12/2005.

- Tờ khai số 1633/NK/KDÔ/KV3 ngày 13/9/2005 đã nộp theo Giấy nộp tiền số 0013506 ngày 28/12/2005.

- Tờ khai số 1206/NK/KD/HD ngày 28/8/2005 đã nộp theo Giấy nộp tiền số 0013509 ngày 29/12/2005.

- Đối với số tiền phạt chậm nộp thuế Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4764/TCHQ-KTTT ngày 11/11/2005 hướng dẫn không tính phạt chậm nộp.

Trong thời gian chờ giải quyết miễn thuế nhập khẩu và chờ Bộ Công an chuyển số tiền nợ thuế tiêu thụ đặc biệt, để tạo điều kiện cho hoạt động XNK của Công ty, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty TNHH thương mại & thiết bị môi trường Hiệp Hòa được làm thủ tục nhập khẩu đến 31/3/2006, với điều kiện không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng khác, các lô hàng mới phát sinh phải đủ điều kiện nhập khẩu và nộp theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH thương mại & thiết bị môi trường Hiệp Hòa biết và liên hệ với Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản