373970

Công văn 298/TCT-KK năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

373970
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 298/TCT-KK năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 298/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 19/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 298/TCT-KK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 19/01/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 298/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.
- Công ty TNHH đầu tư dịch vụ thương mại Mỹ Mãn.
(Đ/c: 184/6 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 12489/VPCP-ĐMDN ngày 23/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị xử lý hồ sơ hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH đầu tư dịch vụ thương mại Mỹ Mãn. Về việc này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng:

- Khoản 2 Điều 9 hướng dẫn về điều kiện áp dụng thuế suất 0%;

- Khoản 1 Điều 15 hướng dẫn về điều kiện khu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào;

- Điều 16 hướng dẫn về điều kiện khu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;

Căn cứ quy định Điểm b Khoản 12 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính về trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính về xử lý hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau;

Hồ sơ hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH đầu tư dịch vụ thương mại Mỹ Mãn chưa xác minh rõ nội dung về chi phí vận chuyển hàng hóa, tuy nhiên Công ty TNHH đầu tư dịch vụ thương mại Mỹ Mãn không có hóa đơn vận chuyển hàng hóa và kê khai chi phí vận chuyển hàng hóa trong kỳ hoàn thuế. Tuy nhiên, quy định tại Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 99/2016/TT-BTC: “Trường hợp cơ quan thuế xác định số thuế đủ điều kiện được hoàn thì giải quyết hoàn s thuế đã đủ điều kiện hoàn, không chờ kiểm tra xác minh toàn bộ hồ sơ mới thực hiện hoàn thuế”, nên hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp đáp ứng đến đâu thì cơ quan Thuế căn cứ pháp lý giải quyết đến đó.

Căn cứ các quy định nêu trên và thông tin về hồ sơ hoàn thuế của Công ty TNHH đầu tư dịch vụ thương mại Mỹ Mãn tại công văn số 12427/CT-PC ngày 14/12/2017 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, trường hợp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT của hàng hóa xuất khẩu, kỳ hoàn thuế từ quý 1/2015 đến quý 2/2016; Cơ quan Hải quan xác nhận hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan, được thông quan và cung cấp thông tin về hàng hóa xuất khẩu, người vận chuyển, biển số xe đối với từng lô hàng xuất khẩu thì xử lý như sau:

1. Cơ quan Thuế giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của chứng từ đáp ứng các quy định về trường hợp và điều kiện khấu trừ, hoàn thuế theo các căn cứ nêu trên.

2. Giao Cục thuế TP. HCM chỉ đạo việc thanh tra/kiểm tra đối với hoạt động cho thuê kho hàng, vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp/cá nhân liên quan đến hoạt động xuất khu hàng của Công ty TNHH đầu tư dịch vụ thương mại Mỹ Mãn để đảm bảo việc vận chuyển, ký gửi kho bãi, xuất khẩu hàng hóa là có thật. Trường hợp phát hiện các doanh nghiệp/cá nhân có dấu hiệu vi phạm về gian lận, trốn thuế thì xử lý theo quy định của pháp luật. Thời hạn hoàn thành báo cáo về Tổng cục Thuế trước ngày 01/02/2018.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH đầu tư dịch vụ thương mại Mỹ Mãn được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo và công kha
i trên Cổng thông tin điện tChính phủ);
- Phòng TM và CN Việt Nam (VCCI);
- Thứ trư
ng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ CS, PC(TCT);
- Websi
te TCT;
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản