8974

Công văn số 298/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin hoàn thuế đối với lô hàng thẻ bảo hành nhập khẩu

8974
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 298/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin hoàn thuế đối với lô hàng thẻ bảo hành nhập khẩu

Số hiệu: 298/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 298/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 298/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế đối với hàng hập khẩu đã tái xuất

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục hải quan thành phố Hà Nội

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3715/FPT-XNK của Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT về việc xin hoàn thuế đối với lô hàng thẻ bảo hành nhập khẩu theo tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 529/NKD-NB ngày 22/5/2003, do không đúng mã cốt, phải tái xuất theo tờ khai hàng xuất khẩu số 646/XKD-NB ngày 28/10/2004. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 23/8/2005, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3386/TCHQ-KTTT trả lời doanh nghiệp về việc lô hàng xuất trả không đáp ứng điều kiện và hồ sơ xét hoàn thuế theo quy định tại Thông tư số 87/2004/TT-BTC. Tuy nhiên, doanh nghiệp tiếp tục có công văn giải trình như sau: do Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài không chấp nhận việc Công ty khai báo hàng hóa xuất khẩu là hàng thuộc tờ khai nhập khẩu nào trên tờ khai xuất khẩu nên tại phần kiểm tra của Hải quan đã không có xác nhận hàng hóa xuất khẩu là theo bộ hồ sơ hàng hóa nhập khẩu nào theo quy định tại Thông tư số 87/2004/TT-BTC.

Để có cơ sở giải quyết dứt điểm khiếu nại của doanh nghiệp, yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Hà Nội chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra lại hồ sơ gốc tờ khai hàng xuất khẩu số 646/XKD-NB ngày 28/10/2004 và báo cáo cụ thể về việc xử lý trường hợp trên, giải thích lý do không chấp nhận khai báo của doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục HQ SBQT Nội Bài;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản