8973

Công văn số 297/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác định giá tính thuế đối với mặt hàng xe máy Honda SDH 125 và xe máy Honda @ Stream 125 do Trung Quốc sản xuất

8973
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 297/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác định giá tính thuế đối với mặt hàng xe máy Honda SDH 125 và xe máy Honda @ Stream 125 do Trung Quốc sản xuất

Số hiệu: 297/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 297/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 297/TCHQ-KTTT
V/v: Trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan tỉnh Thanh Hóa

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 870/HQTH-NV ngày 16/11/2005 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa v/v xác định giá tính thuế đối với mặt hàng xe máy Honda SDH 125 và xe máy Honda @ Stream 125 do Trung Quốc sản xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa thực hiện các việc sau:

1/ Kiểm tra chi tiết các khoản giảm giá do nhập khẩu loại xe không đầy đủ như tiêu chuẩn và các khoản chiết khấu giảm giá, đối chiếu với hồ sơ, chứng từ và các quy định tại Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 06/06/2002 của Chính phủ và Thông tư số 118/2003/TT/BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính về chiết khấu, giảm giá để thực hiện xác định giá đúng quy định.

2/ Sau khi xem xét các khoản chiết khấu giảm giá đúng quy định nhưng mức giá tính thuế chưa hợp lý thì chỉ đạo kiểm tra sau thông quan để kiểm tra làm rõ nguyên nhân cùng một mặt hàng do Công ty TNHH Âu cơ nhập khẩu nhưng có nhiều mức giá khác nhau (Công ty TNHH Âu cơ đã làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng xe Honda SDH 125 do Trung Quốc sản xuất tại Cục Hải quan TP.Hà Nội với mức giá khai báo là 500 USD/chiếc - Cục Hải quan TP.Hà Nội đã xác định lại mức giá tính thuế của mặt hàng này là 700 USD/chiếc).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT(2), Vụ KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản