Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ NGOẠI GIAO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2948CV/NG-LS
V/v: quy định của Trung quốc về
đăng ký cư trú cho các học viên nước ngoài

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ Quan Ngang Bộ, Cơ Quan Thuộc Chính Phủ
- Ủy Ban Nhân Dân Các Tỉnh/Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương
- Cơ Quan Trung Ương Các Tổ Chức Chính Trị Xã Hội

 

Tiếp công văn số 449/CV/NG-LS ngày 23/3/2005 gửi các Quý Cơ quan thông báo về việc cấp hộ chiếu công vụ cho các đoàn cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài để tham dự các chương trình học tập, nghiên cứu khoa học, thực tập.

Ngày 29/9/2005, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc thông báo về quy định chung của Trung quốc đối với việc đăng ký lưu trú cho các học viên nước ngoài. Theo quy định này, phía Trung Quốc chỉ đăng ký lưu trú cho các học viên nước ngoài mang hộ chiếu công vụ khi hóa học đó do Chính phủ Trung Quốc tài trợ. Đối với các khóa học do nước cử hoặc cá nhân học viên tự đài thọ thì bắt buộc học viên phải mang hộ chiếu phổ thông.

Để thực hiện đúng quy định của ta và của Trung Quốc, Bộ Ngoại giao xin thông báo để các Quý Cơ quan biết, chủ động trong việc làm thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông cho các cán bộ công chức đi học tập tại Trung Quốc.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Quý Cơ quan./.

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Văn phòng Quốc hội (để b/c)
- Văn phòng Chủ tịch nước (để b/c)
- Văn phòng Chính phủ (để b/c)
- Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh (để p/h)
- Lưu VP, XNC

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC LÃNH SỰ
PHÓ CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Hữu Tráng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản