145102

Công văn 2936/BHXH-CSYT báo cáo tình hình triển khai thực hiện giá dịch vụ y tế theo Thông tư 04/TTLT-BYT-BTC do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

145102
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2936/BHXH-CSYT báo cáo tình hình triển khai thực hiện giá dịch vụ y tế theo Thông tư 04/TTLT-BYT-BTC do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2936/BHXH-CSYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Minh Thảo
Ngày ban hành: 25/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2936/BHXH-CSYT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Người ký: Nguyễn Minh Thảo
Ngày ban hành: 25/07/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2936/BHXH-CSYT
V/v: báo cáo tình hình triển khai thực hiện giá dịch vụ y tế theo Thông tư 04.

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Trung tâm giám định BHYT và thanh toán đa tuyến.

Tại hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Trung tâm giám định BHYT và thanh toán đa tuyến (sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh) kịp thời báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/TTLT-BYT-BTC ngày 29/2/2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức giá tối đa của khung giá của một số dịch vụ y tế (sau đây viết tắt là Thông tư 04). Tuy nhiên, cho tới thời điểm này vẫn còn nhiều đơn vị chưa có báo cáo về BHXH Việt Nam theo yêu cầu trên.

Để công tác chỉ đạo, điều hành và hỗ trợ địa phương được kịp thời, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh khẩn trương thực hiện một số việc cụ thể như sau:

1. Đối với các địa phương đã trình Ủy ban nhân dân hoặc đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua với mức giá trung bình của các dịch vụ y tế cao hơn 80% so với giá tối đa; các địa phương có mức giá tiền khám bệnh, tiền giường bệnh được xây dựng ở mức quá cao (danh sách các địa phương được gửi kèm theo Công văn này):

- Gửi BHXH Việt Nam danh mục, mức giá và chi tiết cơ cấu giá của các dịch vụ y tế đã trình hoặc đã được thông qua (bằng file điện tử);

- Đề xuất các biện pháp triển khai thực hiện để kiến nghị điều chỉnh mức giá dịch vụ y tế xuống thấp hơn 80% (rà soát, thẩm định lại, báo cáo lãnh đạo tỉnh….);

- Dự kiến kết quả điều chỉnh mức giá (ý kiến của các sở, ban, ngành, của lãnh đạo tỉnh về vấn đề này).

2. Đối với các địa phương đang trong quá trình xây dựng và thẩm định giá dịch vụ y tế:

- Báo cáo tiến độ thực hiện đến thời điểm hiện nay, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và dự kiến thời điểm hoàn thành việc thẩm định và đề xuất mức giá báo cáo Ủy ban nhân dân để trình Hội đồng nhân dân phê duyệt;

- Gửi BHXH Việt Nam danh mục, mức giá và chi tiết cơ cấu giá của các dịch vụ y tế đang thẩm định (bằng file điện tử);

3. Đối với các địa phương đã trình hoặc đã được HĐND tỉnh thông qua với giá trung bình của các dịch vụ y tế dưới 80% mức giá tối đa:

- Báo cáo tiến độ phê duyệt và kế hoạch triển khai thực hiện giá dịch vụ y tế mới;

- Gửi BHXH Việt Nam danh mục, mức giá và chi tiết cơ cấu giá của các dịch vụ y tế đã trình hoặc đã được thông qua (bằng file điện tử);

Yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương, nghiêm túc thực hiện, gửi báo cáo bằng văn bản về Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 27/7/2012 và bằng file điện tử theo địa chỉ phongchedobhyt@gmail.com và khthcsyt@vss.gov.vn.

Nếu có khó khăn vướng mắc cần chủ động kiến nghị và đề xuất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được hỗ trợ trực tiếp về kỹ thuật thẩm định giá dịch vụ y tế; làm việc với lãnh đạo tỉnh để chỉ đạo các cơ quan chức năng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Các Ban: Chi, Kiểm tra, DVT;
- Lưu: VT, CSYT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

DANH SÁCH

CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ TRÌNH HOẶC ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ Ở MỨC CAO

(Gửi kèm theo Công văn số 2936/BHXH-CSYT ngày 25 tháng 7 của BHXH Việt Nam)

1. Các địa phương đã trình hoặc đã được Hội đồng nhân dân phê duyệt với mức giá cao

STT

Tỉnh, Thành phố

Mức giá TB (%)

Ghi chú

1

Hà Nội

86

BV Hạng 1

2

Cao Bằng

93

 

3

Bắc Cạn

83

 

4

Bắc Ninh

84

 

5

Quảng Ninh

85

 

6

Yên Bái

84

 

7

Khánh Hòa

95

 

8

Ninh Thuận

91

 

9

Bình Phước

80

 

10

Bình Dương

83

 

11

An Giang

80

BV Hạng 1

12

Bến Tre

87

 

13

Cà Mau

81

 

14

Đồng Tháp

93

 

15

Sóc Trăng

80

 

16

Long An

82

 

17

Vĩnh Long

82

 

2. Các địa phương có mức giá khám bệnh, giường bệnh cao

STT

Tỉnh, Thành phố

Mức giá KB (%)

Mức giá GB (%)

Ghi chú

1

Cao Bằng

86

93

 

2

Bắc Cạn

89

93

 

3

Bắc Ninh

89

80

 

4

Quảng Ninh

92

87

 

5

Yên Bái

91

90

 

6

Hải Dương

100

99

 

7

Khánh Hòa

99

96

 

8

Ninh Thuận

100

98

 

9

Bạc Liêu

100

70

 

10

Bến Tre

75

93

 

11

Đồng Tháp

93

94

 

12

Long An

95

95

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản