8826

Công văn số 293/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về ưu đãi Thuế Thu nhập doanh nghiệp

8826
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 293/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về ưu đãi Thuế Thu nhập doanh nghiệp

Số hiệu: 293/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 293/TCT-PCCS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 293/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty Tnhh Taisun Việt Nam
Lô A 1-6, Đường 5, Khu công nghiệp tây bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP.HCM

 

Trả lời công văn số 2005/12RSTTN ngày 1/12/2005 của Công ty TNHH TAISUN VIỆT NAM hỏi vv ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tiếp theo công văn số 4119/TCT-PCCS ngày 14/11/2005, Tổng cục Thuế hướng dẫn rõ về điều kiện để được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN như sau:

- Tại khoản 2d Điều 46 Nghị định số 24/200/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài quy định: “Doanh nghiệp khu công nghiệp xuất khẩu trên 50% sản phẩm” được hưởng thuế suất 15% và tại điểm 8 Điều 1 Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 sửa đổi bổ sung khoản 2d Điều 46 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP như sau: “Doanh nghiệp sản xuất trong Khu công nghiệp”.

- Tại điểm a khoản 4 Điều 46 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP quy định: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi được áp dụng trong suất thời hạn thực hiện dự án đầu tư đối với dự án: “Đầu tư vào Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao”.

Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty TNHH TAISUN VIỆT NAM là cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư trong Khu công nghiệp, được cấp Giấy phép đầu tư số 75/GP-KCN-HCM ngày 2/1/2001 thì Công ty được áp dụng thuế suất thuế TNDN là 15% trong suốt thời gian hoạt động của dự án.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản