2921

Công văn số 2922/TCT-PCCS về chứng từ đối với các khoản chi bồi thường về đất của Công ty cơ khí ô tô xe máy Thanh Xuân cho Công ty TNHH đầu tư và phát triển Tây Hồ,do Bộ tài chính ban hành

2921
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 2922/TCT-PCCS về chứng từ đối với các khoản chi bồi thường về đất của Công ty cơ khí ô tô xe máy Thanh Xuân cho Công ty TNHH đầu tư và phát triển Tây Hồ,do Bộ tài chính ban hành

Số hiệu: 2922/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2922/TCT-PCCS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/08/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2922/TCT-PCCS
v/v: chứng từ chi đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2005

 

Kính gửi:  Vụ Tài chính - Bộ Công An

 

Trả lời công văn số 996/V22 ngày 21/6/2005 của Vụ Tài chính - Bộ Công an hỏi về chứng từ đối với các khoản chi bồi thường về đất của Công ty cơ khí ô tô xe máy Thanh Xuân cho Công ty TNHH đầu tư và phát triển Tây Hồ, tiếp theo công văn số 2026 TCT/PCCS ngày 24/6/2005, Tổng cục Thuế làm rõ về các khoản chi phí bồi thường giữa 2 bên như sau:

- Việc bồi thường về đất cho Công ty TNHH đầu tư và phát triển Tây Hồ để trang trải các khoản chi phí: chí phí giải phóng mặt bằng mà Công ty TNHH đầu tư và phát triển Tây Hồ đã bỏ ra trước đây; chi phí hỗ trợ di chuyển; chi phí hỗ trợ nghỉ việc cho cán bộ công nhân viên của Công ty TNHH đầu tư và phát triển Tây Hồ thì khoản bồi thường này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Chứng từ làm căn cứ để thanh toán và hạch toán giữa 2 bên có thể dùng phiếu thu tiền hoặc hóa đơn GTGT. Trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là số tiền bồi thường, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

- Việc bồi thường đối với các tài sản trên đất bao gồm: các công trình kết cấu hạ tầng (đường xá, điện, nước) công trình kiến trúc trên đất thì Công ty TNHH đầu tư và phát triển Tây Hồ phải xuất hóa đơn GTGT và tình thuế GTGT theo quy định hiện hành. Giá tính thuế GTGT không bao gồm tiền sử dụng đất. Công ty cơ khí ô tô xe máy Thanh Xuân căn cứ vào hóa đơn GTGT của Công ty TNHH đầu tư và phát triển Tây Hồ ghi tăng giá trị TSCĐ và trích khấu hao theo chế độ hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để đơn vị biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
-Như trên;
-Công ty TNHH đầu tư & phát triển Tây Hồ;
-Cục thuế TP. Hà Nội;
-Cục thuế tỉnh Bắc Ninh;
-Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản