3196

Công văn số 2879TCHQ/GSQL về việc xem xét lại việc áp mã mặt hàng thu được qua quá trình xay sát ngô do Tổng cục Hải quan ban hành

3196
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 2879TCHQ/GSQL về việc xem xét lại việc áp mã mặt hàng thu được qua quá trình xay sát ngô do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2879TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2879TCHQ/GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/07/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2879 TCHQ/GSQL

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan thành phố Hải Phòng


Tổng cục Hải quan nhận được công văn của một số doanh nghiệp đề nghị xem xét lại việc áp mã mặt hàng thu được qua quá trình xay xát ngô. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Chú giải 2 và 3 của chương 11 đã định ra các tiêu chí để xác định các sản phẩm từ quá trình xay xát ngũ cốc, và chỉ có sản phẩm thu được từ quá trình xay xát ngô nếu tính theo trọng lượng trên sản phẩm khô của sản phẩm có:

a) Hàm lượng tinh bột (được xác định theo phương pháp phân cực Ewer cải tiến) vượt quá 45%, và;

b) Hàm lượng tro (sau khi loại trừ các khoáng chất bổ sung) không vượt quá 2%.

Thì được phân vào chương trình 11. Nếu không đáp ứng được sẽ xếp vào chương 23.

Nếu doanh nghiệp đưa ra được các tiêu chí chứng minh mặt hàng nhập khẩu là gluten ngô (phế liệu từ quá trình sản xuất tinh bột ngô và phế liệu ngô) thì phân loại vào nhóm 2303, mã số 23031090.

Trường hợp, Cục Hải quan Hải Phòng đã tính và thu thuế nhập khẩu chưa đúng hướng dẫn trên thì tính thu bổ sung hoặc hoàn trả thuế cho các doanh nghiệp theo quy định.

Công văn này thay thế công văn số 2637/TCHQ-GSQL ngày 9/6/2004.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP Hải Phòng căn cứ ý kiến trên để trả lời và giải quyết khiếu nại của các doanh nghiệp.

 

 
Nơi nhận
- Như trên
- Trung tâm PTPL, MN, MB
- Công ty PROCONCO
- Công ty LD Guyomar’h-VCN
- Công ty TNHH Cargill Việt Nam
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản