125037

Công văn 2879/BGTVT-KHĐT về khó khăn vướng mắc khi đình hoãn các dự án theo Nghị quyết 11 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

125037
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2879/BGTVT-KHĐT về khó khăn vướng mắc khi đình hoãn các dự án theo Nghị quyết 11 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2879/BGTVT-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành: 19/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2879/BGTVT-KHĐT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Người ký: Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành: 19/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2879/BGTVT-KHĐT
V/v Khó khăn vướng mắc khi đình hoãn các dự án theo NQ11.

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, Bộ Giao thông vận tải đã tập trung rà soát các dự án đầu tư đã được giao kế hoạch năm 2011 bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước (NSNN) và vốn Trái phiếu Chính phủ (TPCP). Trên cơ sở tiêu chí Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ (NQ11), Bộ GTVT đã có văn bản số 1975/BGTVT-KHĐT ngày 06/4/2011 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch năm 2011 theo Nghị quyết, trong đó có dừng giãn tiến độ các dự án, tiểu dự án.

Tuy nhiên do đặc thù của Ngành giao thông vận tải chủ yếu đầu tư xây dựng các công trình là cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ, công trình vừa thi công vừa khai thác, khi thi công vẫn phải đảm bảo giao thông. Hơn nữa các công trình giao thông còn chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên nhiên và các yếu tố xã hội khác, vì vậy khi đình hoãn, giãn tiến độ các dự án đã gặp phải một số khó khăn, Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Đối với các dự án đang triển khai thi công phải đình hoãn sẽ phát sinh một số chi phí như sau:

- Kinh phí đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trong thời gian đình hoãn;

- Kinh phí bổ sung do huy động, giải thể của các nhà thầu khi dự án bố trí được vốn cho triển khai tiếp;

- Thời gian xây dựng bị kéo dài làm kinh phí tăng do thay đổi cơ chế, chính sách, giá vật tư nguyên nhiên liệu;

- Kinh phí quản lý mặt bằng, công trường xây dựng;

- Kinh phí đo đạc xác định khối lượng và thực hiện các thủ tục theo quy định sau thời gian dừng giãn để Nhà thầu triển khai thi công tiếp;

- Kinh phí bổ sung để khôi phục các hạng mục dở dang phải làm lại những khối lượng hư hỏng bị hao tổn do ảnh hưởng của thời tiết mưa bão gây lên và phương tiện lưu thông gây ra trong thời gian đình hoãn.

2. Phát sinh các thủ tục đầu tư xây dựng mà chưa có quy định điều chỉnh như:

- Quyết định đình hoãn làm căn cứ để các Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án thương thảo với nhà thầu cũng như xem xét các chế độ chính sách phát sinh về sau;

- Trách nhiệm quản lý mặt bằng, quản lý công trường, thực hiện công tác đảm bảo giao thông trong thời gian đình hoãn;

- Tổ chức triển khai các gói thầu sau thời gian đình hoãn, nhất là các gói thầu đã lựa chọn nhà thầu như: điều chỉnh hợp đồng, điều chỉnh giá trị gói thầu, kiểm đếm xác định khối lượng…

- Điều chỉnh dự án khi bố trí được vốn cho phép thực hiện tiếp (về điều chỉnh thời gian, kinh phí nếu có).

3. Một số dự án, tiểu dự án nằm trong đối tượng phải đình hoãn, giãn tiến độ theo NQ11 nhưng vẫn phải bổ sung kinh phí để trả nợ khối lượng đã thực hiện trước khi đình hoãn cũng như kinh phí thực hiện các hạng mục dở dang đến điểm dừng kĩ thuật, bao gồm:

- Vốn thanh toán cho khối lượng đã hoàn thành;

- Vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế kỹ thuật (TKKT);

- Vốn cho công tác GPMB dở dang;

- Các hạng mục công trình đang thi công vượt lũ, gói thầu sắp hoàn thành (mố, trụ cầu, lao lắp dầm cầu, công trình thoát nước, khu vực đang xử lý nền đất yếu, nền đường đắp bằng cát trong khu vực nền đất yếu…).

- Các hạng mục bị hư hỏng do thiên tai (mùa mưa bão) cần phải khắc phục ngay để đảm bảo giao thông.

4. Với các lý do trên, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch & Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng có hướng dẫn cụ thể một số vấn đề sau:

- Công bố danh mục các dự án, tiểu dự án phải đình hoãn, giãn tiến độ theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ làm cơ sở để Bộ GTVT triển khai các thủ tục đình hoãn, giãn tiến độ các dự án, tiểu dự án nói trên;

- Bổ sung vốn để trả nợ khối lượng đã thực hiện trước khi thực hiện NQ11 cũng như trả khối lượng các hạng mục phải thi công đến điểm dừng kĩ thuật của các dự án, tiểu dự án phải đình hoãn;

- Dự kiến thời gian đình hoãn, giãn tiến độ để xác định kinh phí phát sinh, điều chỉnh giá gói thầu, điều chỉnh tổng mức đầu tư (nếu có);

- Hướng dẫn về thủ tục đình hoãn để các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tiến hành thủ tục nghiệm thu khối lượng công trình, dự án trước khi đình hoãn, giãn tiến độ, hoàn thiện tạm thời để bảo đảm an toàn giao thông;

- Ban hành cơ chế, chính sách, để bù đắp kinh phí phát sinh do phải đình hoãn, giãn tiến độ các dự án, tiểu dự án;

- Chỉ đạo các địa phương quản lý, bảo vệ mặt bằng trong quá trình dừng của các khu vực đã GPMB.

Bộ Giao thông vận tải kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét có ý kiến chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TT Thường trực Nguyễn Sinh Hùng (Để b/c);
- Phó TT Hoàng Trung Hải (Để b/c);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- VP Chính phủ;
- Bộ KH&ĐT và
+ Vụ Tổng hợp;
+ Vụ kết cấu hạ tầng và đô thị;
- Bộ Tài chính; Vụ đầu tư – Bộ TC;
- Bộ Xây dựng;
- Các Thứ trưởng (để phối hợp, chỉ đạo);
- Lưu: VT, KHĐT, CQLXD (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản