9057

Công văn số 287/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phụ cấp thu hút đối với CBNV Ban QLDA Nhà máy LD Dung Quất và Ban QLDA Cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau

9057
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 287/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phụ cấp thu hút đối với CBNV Ban QLDA Nhà máy LD Dung Quất và Ban QLDA Cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau

Số hiệu: 287/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 25/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 287/LĐTBXH-TL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 25/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 287/LĐTBXH-TL
V/v: phụ cấp thu hút đối với CBNV Ban QLDA Nhà máy LD Dung Quất và Ban QLDA Cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi: Tổng công ty dầu khí việt nam

 

Trả lời công văn số 320/CV-HĐQT ngày 23/02/2005 của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 1151/BTC-PC ngày 24/01/2006, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thỏa thuận áp dụng chế độ phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước đối với cán bộ, nhân viên làm việc tại Ban Quản lý dự án xây dựng công trình Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Ban Quản lý dự án Cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau như sau:

- Mức 50% so với mức lương cấp bậc, chức vụ, chuyên môn, nghiệp vụ từ ngày 01/01/2006 đến 31/12/2007;

- Mức 30% so với mức lương cấp bậc, chức vụ, chuyên môn, nghiệp vụ từ ngày 01/01/2008 cho đến 31/12/2009 đối với Ban Quản lý dự án xây dựng công trình Nhà máy lọc dầu Dung Quất; từ ngày 01/01/2008 đến 31/12/2008 đối với Ban Quản lý dự án Cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau.

2/ Nguồn kinh phí chi trả chế độ phụ cấp nói trên lấy từ kinh phí quản lý dự án theo quy định.

3/ Cách tính và chi trả chế độ phụ cấp nêu trên thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2005 của Liên tịch Bộ Nội vụ - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút.

Đề nghị Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VP, Vụ TL
.

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Lê Duy Đồng

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản