13487

Công văn số 2827/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc trong việc thực hiện thuế TNDN

13487
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 2827/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc trong việc thực hiện thuế TNDN

Số hiệu: 2827/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2827/TCT-PCCS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/08/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2827/TCT-PCCS
V/v: Vướng mắc trong việc thực hiện thuế TNDN

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 1220/CT-THDT ngày 05/7/2006 của Cục thuế Kon Tum về việc vướng mắc trong việc thực hiện thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1, Mục II, phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn:

"… Cơ sở kinh doanh có các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được áp dụng các mức thuế suất ưu đãi khác nhau thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thu nhập theo từng dự án đầu tư. Trường hợp không hạch toán riêng được thu nhập theo từng dự án đầu tư thì phải nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất mà cơ sở kinh doanh đang áp dụng".

Tại Tiết 1.3 Điểm 7 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn:

"1.3- Trong thời gian được miễn thuế, giảm thuế, nếu cơ sở kinh doanh thực hiện nhiều hoạt động kinh doanh thì phải theo dõi hạch toán riêng thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được thì phần thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế được xác định bằng (=) tổng thu nhập chịu thuế nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) của doanh thu hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế so với tổng doanh thu của cơ sở kinh doanh trong kỳ tính thuế".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, các trường hợp của Cục thuế tỉnh Kon Tum được xác định thuế TNDN phải nộp ngân sách như sau:

- Trường hợp 1:

a, Khi đơn vị hạch toán riêng được thu nhập của từng hoạt động sản xuất kinh doanh:

Thuế TNDN của hoạt động X1 = 50 triệu x 20% = 10 triệu

Thuế TNDN của hoạt động X2 = 100 triệu x 15% = 15 triệu

Hoạt động X3 chuyển lỗ năm sau

Thuế TNDN phải nộp: 10 + 15 = 25 triệu

b, Khi đơn vị không hạch toán riêng được thu nhập của từng hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải chịu theo mức thuế suất cao nhất mà đơn vị có hoạt động kinh doanh:

Tổng thu nhập chịu thuế = 50 + 100 – 120 = 30 triệu

Thuế TNDN phải nộp là: 30 x 28% = 8,4 triệu

- Trường hợp 2:

a, Khi đơn vị hạch toán riêng được thu nhập của từng hoạt động sản xuất kinh doanh:

Hoạt động Y1 miễn thuế (50 triệu)

Thuế TNDN của hoạt động Y2 = 100 x 20% x 50% = 10 triệu

Hoạt động Y3 chuyển lỗ sang năm sau (120 triệu)

Tổng thuế TNDN phải nộp là: 10 triệu

b, Khi đơn vị không hạch toán riêng được thu nhập của từng hoạt động sản xuất kinh doanh thì áp dụng công thức:

Thu nhập của hoạt động kinh doanh miễn, giảm thuế = Tổng thu nhập chịu thuế x (Doanh thu của hoạt động miễn, giảm thuế / Tổng doanh thu).

Tổng thu nhập chịu thuế = 50 + 100 – 120 = 30 triệu

Tổng doanh thu = 1000 + 2000 + 3000 = 6000 triệu

Thu nhập của hoạt động kinh doanh miễn thuế Y1 = 30 x (1000/6000) = 5 triệu

Thu nhập của hoạt động kinh doanh miễn thuế Y2 = 30 x (2000/6000) = 10 triệu

Thu nhập của hoạt động kinh doanh Y3 = 30 – 5 – 10 hoặc 30 x (3000/6000) = 15 triệu.

Hoạt động Y1 miễn thuế (5 triệu)

Thuế TNDN của hoạt động Y2 = 10 x 20% x 50% = 1 triệu

Thuế TNDN của hoạt động Y3 = 15 x 20% = 3 triệu

Thuế TNDN phải nộp là: 1 + 3 = 4 triệu

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản