2964

Công văn số: 2816/TCT-DNNN về việc xác định miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) do Bộ Tài chính ban hành

2964
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số: 2816/TCT-DNNN về việc xác định miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2816/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 17/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2816/TCT-DNNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 17/08/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2816/TCT-DNNN
v/v: trả lời chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2005

 

Kính gửi: Sở tài chính tỉnh Cà Mau

Trả lời Công văn số 286/BC-STC ngày 30/6/2005 của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau vướng mắc trong việc xác định miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho công ty cổ phần, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004; Điều 33, Điều 34 và Điều 36 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ thì: Doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp thành lập mới. Việc ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định tại Điều 36 phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 33 hoặc Điều 34 của Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên.

Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa nhưng không đáp ứng được các điều kiện như: ngành nghề kinh doanh không nằm trong danh mục A, không thuộc địa bàn khuyến khích đầu tư quy định tại Danh mục B hoặc Danh mục C Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP của Chính phủ thì không được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Sở Tài chính tỉnh Cà Mau biết.

 

Nơi nhận:
-Như trên;
-Cục thuế tỉnh Cà Mau;
-Lưu VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản