13466

Công văn số 2802/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với hợp đồng mua dây chuyền của Công ty nước ngoài trong đó bao gồm cả lắp đặt và hướng dẫn vận hành tại Việt Nam

13466
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 2802/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với hợp đồng mua dây chuyền của Công ty nước ngoài trong đó bao gồm cả lắp đặt và hướng dẫn vận hành tại Việt Nam

Số hiệu: 2802/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 07/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2802/TCT-ĐTNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 07/08/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2802/TCT-ĐTNN
V/v: Trả lời về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty  TNHH CBTS Tiến Đạt
Địa chỉ: Ấp Láng Cát, Xã Tân Hải, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

Trả lời văn bản số 32/CV-TĐ ngày 12/07/2006 của Công ty TNHH CBTS Tiến Đạt hỏi về chính sách thuế nhà thầu đối với hợp đồng mua dây chuyền của Công ty nước ngoài trong đó bao gồm cả lắp đặt và hướng dẫn vận hành tại Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có công văn số 2690/CT-TTHT ngày 11/07/2006 trả lời Công ty. Đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại công văn nêu trên của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tổng cục Thuế hướng dẫn cụ thể thêm như sau:

- Căn cứ theo các quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính thì trường hợp Công ty ký hợp đồng mua dây chuyền thiết bị với Công ty nước ngoài, trong đó có bao gồm cả phần giá trị lắp đặt và hướng dẫn vận hành thì toàn bộ giá trị hợp đồng (bao gồm giá trị thiết bị và giá trị lắp đặt, vận hành…) thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu, cụ thể:

+ Đối với phần giá trị thiết bị, máy móc nhập khẩu: thuế GTGT là 0,5% trên toàn bộ giá trị thiết bị, máy móc; thuế TNDN là 1% trên toàn bộ giá trị thiết bị, máy móc.

+ Đối với phần giá trị dịch vụ lắp đặt và hướng dẫn vận hành: thuế GTGT là 5% trên toàn bộ giá trị lắp đặt, vận hành; thuế TNDN là 5% trên toàn bộ giá trị lắp đặt, vận hành.

- Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại Điểm 2.2, công văn số 1108/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế thì:

+ Trường hợp ngày 12/09/2005, Công ty ký hợp đồng mua dây chuyền chế biến bột cá ít dầu công suất 50 tấn (LFP50) mà dây chuyền này thuộc đối tượng thiết bị, máy móc,… thuộc loại trong nước chưa sản xuất được (thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT) thì Công ty không phải tính và khấu trừ thuế GTGT đối với việc mua dây chuyền này.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH CBTS Tiến Đạt biết và thực hiện. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh BR-VT;
- Lưu: VT, ĐTNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản