46927

Công văn 2767/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xuất xứ hàng hoá

46927
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2767/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xuất xứ hàng hoá

Số hiệu: 2767/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 15/06/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2767/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 15/06/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2767/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2000

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 2767/TCHQ-GSQL NGÀY 15 THÁNG 06 NĂM 2000 VỀ VIỆC XUẤT XỨ HÀNG HOÁ

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 17/4/2000 Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan ban hành Thông tư liên tịch số 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ hướng dẫn về việc xác định và kiểm tra xuất xứ hàng hoá, để việc thực hiện Thông tư 09 nói trên được thống nhất trên toàn quốc, sau khi trao đổi ý kiến với Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể Hải quan các tỉnh, thành phố một số điểm trong việc thực hiện Thông tư số 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ như sau:

1. Đối với hàng xuất khẩu:

- Hàng xuất khẩu yêu cầu phải có C/O quy định tại điểm II.2 của Thông tư 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ là những mặt hàng được hưởng ưu đãi đặc biệt của các nước nhập khẩu (C/O mẫu D đối với hàng CEPT, C/O mẫu A đối với hàng được Cộng đồng Châu Âu và các nước khác cho hưởng hạn ngạch thuế quan đặc biệt).

- Đối với những lô hàng xuất khẩu yêu cầu phải có C/O nói trên, nếu doanh nghiệp không xuất trình C/O theo quy định, Hải quan làm thủ tục bình thường đồng thời xác nhận việc này vào bộ hồ sơ hải quan lưu. Mọi tranh chấp phát sinh về sau thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp. Cơ quan Hải quan chỉ kiểm tra xuất xứ hàng hoá thuộc loại này khi có cơ sở chắc chắn về việc hàng hoá nước ngoài lợi dụng xuất xứ Việt Nam để hưởng ưu đãi đặc biệt nói trên.

2. Đối với hàng nhập khẩu:

- Điểm (II.2d của Thông tư được hiểu như sau: hiện trong bảng giá tối thiểu quy định, vẫn còn một số mặt hàng được áp giá tính thuế khác nhau tuỳ thuộc hàng hoá có xuất xứ của nước nào. Do vậy đối với trường hợp thuế giá trị gia tăng không đủ điều kiện tính theo giá hợp đồng, nếu doanh nghiệp muốn áp mức giá phù hợp với xuất xứ của hàng hoá thì phải có C/O tương ứng.

- Điểm III.4a của Thông tư, Tổng cục Hải quan đã có Fax số 367/GQ4 ngày 16/5/2000 hướng dẫn thực hiện đối với C/O không có đủ các tiêu chí như quy định, nay vấn đề này được cụ thể tại công văn này như sau: Trên cơ sở vận dụng quy định tại điểm "III.5a của Thông tư 09". Cơ quan Hải quan nếu thấy những sai lệch đó không làm ảnh hưởng đến mục đích của việc xác định xuất xứ hàng hoá thì chấp nhận C/O để làm thủ tục, nếu Hải quan các tỉnh, thành phố xác định những trường hợp doanh nghiệp nhập hàng vào Việt Nam có C/O chứa đựng những nội dung cần thiết chứng minh được xuất xứ của hàng hoá thì chấp nhận C/O đó. Những tiêu chí quy định tại điểm III.4a, về nguyên tắc phải có trên C/O nhưng do quy định riêng của mỗi nước các tiêu chí như số phát hành; tên doanh nghiệp đề nghị xin cấp C/O; trọng lượng có thể được thay bằng số lượng (chiếc, cái, bộ...) hoặc ngược lại; thông tin về vận tải hàng hoá; nhãn, mác, số và loại bao gói không phải là những tiêu chí quyết định nên có thể chấp nhận tiêu chí sai lệch hoặc không đầy đủ.

- Hàng nhập khẩu được mua bán thông qua nước trung gian, được nước trung gian cấp C/O, nhưng thực tế hàng hoá đi từ nước khác đến Việt Nam. Cơ quan Hải quan chỉ chấp nhận C/O do nước trung giam cấp nếu kiểm tra thực tế hàng hoá xác định được xuất xứ hoặc có cơ sở xác định được xuất xứ căn cứ các chứng từ có trong bộ hồ sơ hải quan.

- C/O là những mẫu in từ máy tính, bản copy có con dấu (không phải dấu photocoy) và chữ ký của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O, nếu Hải quan xét thấy từ trước đến nay việc làm thủ tục hải quan đối với những nước cấp C/O loại này là đúng thực tế hiện hành của nước đó thì chấp nhận những C/O theo hình thức này.

- Đối với những danh sách tên các tổ chức, mẫu chữ ký của nhà chức trách cấp C/O của các nước được Tổng cục Hải quan thông báo cho Hải quan các Tỉnh, Thành phố trên cơ sở Công hàm đề nghị của các Sứ quán các nước gửi đến Tổng cục, Tổng cục Hải quan đề nghị Hải quan các Tỉnh, Thành phố không kiểm tra đối chiếu. Việc kiểm tra đối chiếu chỉ được tiến hành khi có dấu hiệu gian lận xuất xứ, làm C/O giả để hưởng ưu đãi của Việt Nam.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Hải quan các tỉnh, thành phố nhanh chóng triển khai thực hiện các chỉ đạo trên và đồng thời niêm yết công khai tại các nơi làm thủ tục hải quan công văn này để các doanh nghiệp biết.

 

Vũ Ngọc Anh

(Đã ký)

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản