9246

Công văn số 276/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc xin chấp nhận C/O mẫu D cấp cho bộ linh kiện máy giặt dạng SKD nhập khẩu từ Thái Lan

9246
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 276/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc xin chấp nhận C/O mẫu D cấp cho bộ linh kiện máy giặt dạng SKD nhập khẩu từ Thái Lan

Số hiệu: 276/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 20/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 276/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 20/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 276/TCHQ-GSQL
V/v: C/O mẫu D cấp cho linh kiện máy giặt dạng SKD

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:

 - Cục hải quan Hà Nội 
 - Công ty TNHH PANASONIC HOME APLLIANCE Việt Nam

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 077-05/CV-PHAV ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Công ty TNHH Panasonic Home Aplliance Việt Nam về việc xin chấp nhận C/O mẫu D cấp cho bộ linh kiện máy giặt dạng SKD nhập khẩu từ Thái Lan. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 12268/BTC-HTQT nag2y 29/09/2005 hướng dẫn áp dụng thuế suất CEPT đối với chi tiết, linh kiện rời đồng bộ nhập khẩu từ các nước ASEAN để lắp ráp sản phẩm cơ khí, điện, điện tử. Công ty TNHH Panasonic Home Aplliance Việt Nam nhập khẩu linh kiện máy giặt rời, đồng bộ với C/O mẫu D thể hiện nội dung hàng là linh kiện đang KSD; các chứng từ khác như invoice, packing list, hợp đồng thể hiện các chi tiết, bộ phận của máy giặt và không đề cập đến bộ linh kiện dạng KSD. Trong khi Việt Nam chưa có quy định về tiêu chuẩn bộ linh kiện dạng SKD. trong khi Việt Nam chưa có quy định về tiêu chuẩn bộ linh kiện dạng KSD, CKD, IKD cho nhiều sản phẩm cơ khí, điện, điện tử (trong đó có máy giặt) thì cơ quan Hải quan sẽ gặp vướng mắt khi áp dụng công văn số 12268 trên đây của Bộ tài chính.

Đối với trường hợp phát sinh trên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Chấp nhận C/O mẫu D cấp cho linh kiện máy giặt rời, đồng bộ dạng SKD với điều kiện: tổng trị giá FOB trên C/O mẫu D bằng tổng trị giá FOB trên invoice của lô hàng.

2. Thuế suất được áp dụng theo hướng dẫn tại công văn số 12268/BTC-HTQT ngày 29/09/2005.

3. Các thủ tục hải quan khác thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan Hà Nội, Công ty TNHH Panasonic Home Aplliance Việt Nam biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, GSQL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản