145634

Công văn 2751/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

145634
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2751/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2751/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 01/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2751/TCT-CS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 01/08/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2751/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.
(Địa chỉ: 672 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 68/CV-VPPHH ngày 14/6/2012 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà về nghĩa vụ thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 30/5/2012, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1857/TCT-CS trả lời Cục Thuế TP Hà Nội và Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà về chính sách thuế. Nay, Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà có công văn giải trình bổ sung, Tổng cục Thuế có ý kiến thêm như sau:

1. Về việc xác định thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN:

Căn cứ điểm 2.8 mục I và mục V phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, trường hợp năm 2010 Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN nhưng không kê khai miễn giảm thuế, nếu cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra xác định thực tế Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế TNDN thì Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định. Tùy theo mức độ vi phạm Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà bị xử phạt về hành vi vi phạm pháp luật thuế theo quy định.

2. Về nghĩa vụ thuế đối với khoản thu khi thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh:

Để xác định nghĩa vụ thuế đối với khoản thu của đơn vị, trong quá trình thanh tra (phản ánh tại công văn số 21343/CT-TTr1 ngày 25/8/2011 của Cục Thuế TP Hà Nội), đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội rà soát kỹ các chứng từ, tài liệu liên quan đến khoản thu của Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà, đồng thời đối chiếu với sổ sách kế toán của bên B về việc hạch toán kế toán khoản tiền đã chi cho Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà để xác định đúng bản chất là góp vốn đầu tư tài sản cố định (chuyển nhượng bất động sản) hay là chi phí kinh doanh thông thường (ứng trước tiền thuê tài sản). Trên cơ sở đó, Cục Thuế căn cứ văn bản quy phạm pháp luật về chính sách thuế để xác định nghĩa vụ thuế (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế TP Hà Nội biết, đề nghị Cục Thuế kiểm tra cụ thể tình hình thực tế và hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản