2851

Công văn số: 2749/TCT-DNK về điều kiện hoàn thuế GTGT do Bộ Tài chính ban hành

2851
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số: 2749/TCT-DNK về điều kiện hoàn thuế GTGT do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2749/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 12/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2749/TCT-DNK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 12/08/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2749/TCT-DNK
v/v: Điều kiện hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2005

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Trả lời Công văn số 2602/CT-DN2 ngày 27/07/2005 của Cục thuế hỏi về điều kiện hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Về điều kiện hoàn thuế:

Theo quy định tại Điểm 1, Mục 1, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được xét hoàn thuế.

Theo quy định tại Mục II, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính nêu trên thì: hồ sơ hoàn thuế GTGT không quy định phải có giấy phép xây dựng cơ bản.

Căn cứ các quy định nêu trên, các DNTN kinh doanh ngành nghề khách sạn nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, thực hiện tốt chế độ sổ sách kế toán theo quy định, đảm bảo hồ sơ hoàn thuế theo quy định nêu trên thì được xét hoàn thuế GTGT. Trường hợp doanh nghiệp vi phạm quy định về việc xây dựng cơ bản thì sẽ bị xử lý theo quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành.

2.Đối với tài sản của DNTN:

Theo quy định tại Điều 22 Luật Danh nghiệp thì: “Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp”.

Theo quy định tại Điều 100 thì: Vốn đầu tư của chủ DNTN do chủ doanh nghiệp tự khai, trong đó nêu rõ vốn bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản; Toàn bộ vốn và tài sản, kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đều phải được ghi chép đầu đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp; Trong quá trình kinh doanh chủ DNTN được tăng hoặc giảm vốn đầu tư, việc tăng, giảm vốn phải được phản ánh trên sổ sách kế toán. Nếu giảm quá mức vốn đã đăng ký thì phải khai báo với cơ quan cấp đăng ký kinh doanh.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp DNTN sử dụng nhà ở thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp vào hoạt động kinh doanh khách sạn thì giá trị nhà phải được ghi chép đầu đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp thì được chấp nhận là tài sản của doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản