9043

Công văn số 272/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin gia hạn thời hạn nộp thuế và giải tỏa cưỡng chế nguyên liệu sản xuất xuất khẩu

9043
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 272/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin gia hạn thời hạn nộp thuế và giải tỏa cưỡng chế nguyên liệu sản xuất xuất khẩu

Số hiệu: 272/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 20/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 272/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 20/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 272/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:

 - Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh
 - Công ty TNHH sản xuất vận tải thương mại dịch vụ Khải Vy
 4 Đào Trí, P. Phú Thuận, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 05/CV/KV/06 ngày 06/1/2006 của Công ty TNHH Sản xuất vận tải thương mại dịch vụ Khải Vy v/v: Xin gia hạn thời hạn nộp thuế và giải tỏa cưỡng chế nguyên liệu sản xuất xuất khẩu đối với Khải Vy đến 30/6/2006; có ý kiến như sau:

Công ty TNHH Sản xuất vận tải thương mại dịch vụ Khải Vy (mã số thuế 0302028516) có nợ thuế của các lô hàng nhập khẩu các sản phẩm ván MDF và OKAL làm nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 63 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát Hải quan; để tạo điều kiện giúp đỡ Công ty tháo gỡ khó khăn, tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký với nước ngoài; Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, nếu đúng công ty gặp khó khăn do khách hàng nước ngoài đơn phương hủy hợp đồng dẫn đến tồn kho nguyên liệu thì tạm thời cho phép Công ty được làm thủ tục nhập khẩu các lô hàng nguyên liệu nhập khẩu khác để đảm bảo hoàn chỉnh sản phẩm xuất khẩu, với điều kiện Công ty phải nộp đủ thuế trước khi nhận hàng hoặc phải có bảo lãnh của ngân hàng về số thuế phải nộp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Sản xuất vận tải thương mại dịch vụ Khải Vy, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về Tổng cục Hải quan để kịp thời giải quyết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản