13373

Công văn số 2698/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế đối với việc thu hộ phí môi giới trong hoạt động xuất khẩu lao động

13373
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 2698/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế đối với việc thu hộ phí môi giới trong hoạt động xuất khẩu lao động

Số hiệu: 2698/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 31/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2698/TCT-PCCS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 31/07/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2698/TCT-PCCS
V/v: Thuế đối với dịch vụ thu hộ phí môi giới xuất khẩu lao động

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty thương mại và đầu tư phát triển Hà Nội

Trả lời công văn số 120/CV-CT ngày 22/06/2006 của Công ty thương mại và đầu tư phát triển Hà Nội về việc thuế đối với việc thu hộ phí môi giới trong hoạt động xuất khẩu lao động; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với các hợp đồng ký trước ngày Thông tư số 05/2005/TT-BTC có hiệu lực (ngày 26/2/2005):

Căn cứ Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc hình thức đầu tư theo luật đầu tư nước ngoài và Thông tư liên tịch số 59/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/6/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phí môi giới xuất khẩu lao động thì trường hợp Công ty thương mại và đầu tư phát triển Hà Nội trong năm 2003 có ký các hợp đồng xuất khẩu lao động và thu hộ phí môi giới lao động cho Công ty môi giới của Malaysia do người lao động phải nộp cho Công ty môi giới, thì dịch vụ môi giới lao động của Công ty môi giới của Malaysia thực hiện tại nước ngoài không thực hiện tại Việt Nam nên không thuộc diện phải nộp thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 nêu trên.

2. Đối với các hợp đồng ký từ ngày Thông tư số 05/2005/TT-BTC có hiệu lực (ngày 26/2/2005):

Tại Điểm 2 Mục I phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định đối tượng phải nộp thuế bao gồm "Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh nhưng không hiện diện tại Việt Nam, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, kể cả các Khoản thu nhập từ chuyển giao công nghệ, thu nhập về tiền bản quyền, thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khác của các cá nhân người nước ngoài không hiện diện thương mại tại Việt Nam".

Trường hợp Công ty thương mại và đầu tư phát triển Hà Nội ký hợp đồng thu hộ phí môi giới lao động cho Công ty môi giới ở nước ngoài do người lao động phải nộp cho Công ty môi giới thì Khoản phí môi giới mà Công ty môi giới ở nước ngoài nhận được từ Việt Nam thuộc diện chịu thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005. Công ty thương mại và đầu tư phát triển Hà Nội có trách nhiệm kê khai và nộp thuế thay Công ty môi giới ở nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty thương mại và đầu tư phát triển Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế thành phố Hà Nội
- Lưu: VT, PCCS
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 

 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản