145489

Công văn 2690/TCT-CS giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

145489
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2690/TCT-CS giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2690/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Minh Sâm
Ngày ban hành: 27/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2690/TCT-CS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Đặng Minh Sâm
Ngày ban hành: 27/07/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2690/TCT-CS
V/v giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ.

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 5/7/2012 Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3412/VAMA ngày 4/7/2012 của  Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam về việc mức thu lệ phí trước bạ xe ô tô tải (pick up cabin kép) không thống nhất giữa các tỉnh, thành phố. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Ngày 5/3/2012 Bộ Tài chính có công văn 2824/BTC-TCT gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nội dung hướng dẫn như sau:

“Xe ô tô quy định tại Khoản 5, Điều 6, Chương II, Thông tư số 124/2011/TT-BTC thuộc diện chịu lệ phí trước bạ từ 10% đến 20% gồm:

Ô tô chở người, ô tô Pick up chở người và ô tô Van chở người có số chỗ ngồi bao gồm cả lái xe từ 4 chỗ ngồi đến dưới 10 chỗ ngồi.

Trường hợp xe ô tô của các tổ chức, cá nhân không phải là xe Ô tô chở người, ô tô Pick up chở người và ô tô Van chở người có số chỗ ngồi bao gồm cả lái xe từ 4 chỗ ngồi đến dưới 10 chỗ ngồi nhưng đã nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ 10% đến 20% như hướng dẫn tại Khoản 5, Điều 6, Chương II, Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính thì được hoàn lại số tiền đã nộp thừa theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ đơn yêu cầu và hồ sơ cụ thể của từng trường hợp để làm thủ tục hoàn lại số tiền nộp thừa của các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật”.

- Ngày 28/5/2012 Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 1830/TCT-CS gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nội dung hướng dẫn như sau:

“Tại Quyết định số 2431/QĐ-BKHCN ngày 8/11/2010 của Bộ Khoa học công nghệ về việc công bố sửa đổi Tiêu chuẩn quốc gia: Tiêu chuẩn Việt Nam 7271-2003 được sửa đổi thành Tiêu chuẩn Việt Nam 7271-2010. Theo quy định của Tiêu chuẩn này thì xe ô tô con chở người gồm: ô tô con chở người (3.1) có số chỗ ngồi gồm cả chỗ người lái không lớn hơn 9. Đặc điểm chi tiết như nêu tại TCVN 6211:2003’ điều 3.1.1.1 đến 3.1.1.8; xe ô tô Pickup chở người có ít nhất một đặc điểm khác với xe ô tô Pickup chở hàng nêu tại 3.2.7 và 3.2.8; ô tô VAN chở người có ít nhất một đặc điểm khác với ô tô tải VAN nêu tại 3.2.9.

- Theo hướng dẫn công văn số 2824/BTC-TCT ngày 5/3/2012 của Bộ Tài chính về việc giải đáp chính sách lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô quy định tại Khoản 5, Điều 6, Chương II, Thông tư số 124/2011/TT-BTC thuộc diện chịu lệ phí trước bạ từ 10% đến 20% gồm: Ô tô chở người, ô tô Pick up chở người và ô tô Van chở người có số chỗ ngồi bao gồm cả lái xe từ 4 chỗ ngồi đến dưới 10 chỗ ngồi.

Căn cứ quy định nêu trên và hướng dẫn tại công văn số 2824/BTC-TCT, đề nghị Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế căn cứ hồ sơ thực tế của từng trường hợp cụ thể và phối hợp với cơ quan đăng kiểm địa phương để xác định tỷ lệ % thu lệ phí trước bạ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành”.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 2824/BTC-TCT và công văn số 1830/TCT-CS đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có công văn chỉ đạo các Chi cục Thuế trực thuộc căn cứ hồ sơ thực tế của từng trường hợp cụ thể và phối hợp với cơ quan đăng kiểm địa phương để xác định tỷ lệ % thu lệ phí trước bạ thống nhất giữa các địa phương theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, Vụ CST (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam;
- Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đặng Minh Sâm

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản