24128

Công văn số 269/TY-KD ngày 22/05/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc uỷ quyền thực hiện công tác Kiểm dịch động vật tại các cửa khẩu địa phương

24128
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 269/TY-KD ngày 22/05/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc uỷ quyền thực hiện công tác Kiểm dịch động vật tại các cửa khẩu địa phương

Số hiệu: 269/TY-KD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Quang Anh
Ngày ban hành: 22/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 269/TY-KD
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Bùi Quang Anh
Ngày ban hành: 22/05/2002
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 269/TY-KD
V/v: Uỷ quyền thực hiện công tác Kiểm dịch động vật tại các cửa khẩu địa phương

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi:

Chi cục Thú y các tỉnh Kontum, Gia Lai, Đắc Lắc, Bình Phước, Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang

 

Căn cứ Quyết định số 173/1998/QĐ-BNN/TY ngày 30/10/1998 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cho phép Cục Thú y được uỷ quyền cho các Chi cục Thú y thực hiện công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu tại các cửa khẩu địa phương.

Căn cứ kết quả lớp tập huấn kiểm dịch cửa khẩu cho Chi cục Thú y các tỉnh Kontum, Gia Lai, Đắc Lắc, Bình Phước, Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang được tổ chức từ ngày 09/5/2002 đến ngày 12/5/2002 tại Long Xuyên - An Giang, Cục Thú y thực hiện uỷ quyền công tác kiểm dịch động vật cửa khẩu như sau:

1. Uỷ quyền cho Chi cục Thú y các tỉnh Kontum, Gia Lai, Đắc Lắc, Bình Phước, Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang được thực hiện công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới với Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Cộng hòa nhân dân Căm-pu-chia.

2. Chi cục Thú y các tỉnh có tên tại Điểm 1 có trách nhiệm lập kế hoạch báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh về việc xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, cũng như biên chế cán bộ để các Trạm Kiểm dịch động vật có đủ điều kiện hoạt động.

3. Thủ tục và nội dung công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu thực hiện theo quy định của Pháp luật về Thú y hiện hành, các văn bản pháp quy khác của các cơ quan có liên quan và các công văn hướng dẫn của Cục Thú y về công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu.

4. Phòng Kiểm dịch động vật, các Trung tâm Thú y vùng (thuộc Cục Thú y) có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát kiểm tra hoạt động pháp chế, kỹ thuật của các Trạm Kiểm dịch động vật đã được uỷ quyền.

 

CỤC TRƯỞNG CỤC THÚ Y
Bùi Quang Anh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản