118713

Công văn 269/BNN-TCTL về chủ trương triển khai đầu tư xây dựng dự án đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân trong vùng bão, lũ trên địa bàn tỉnh Bình Định do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

118713
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 269/BNN-TCTL về chủ trương triển khai đầu tư xây dựng dự án đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân trong vùng bão, lũ trên địa bàn tỉnh Bình Định do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 269/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 27/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 269/BNN-TCTL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 27/01/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 269/BNN-TCTL
V/v chủ trương triển khai đầu tư xây dựng một số dự án đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân trong vùng bão, lũ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp văn bản số 228/VPCP-KTN ngày 12 tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ về đề nghị của UBND tỉnh Bình Định trình Thủ tướng Chính phủ về chủ trương triển khai thực hiện xây dựng một số dự án đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân trong vùng bão lũ tại văn bản số 34/UBND-XD ngày 06 tháng 01 năm 2011; về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Đợt mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 2010 đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung, trong đó có tỉnh Bình Định. Để kịp thời hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại văn bản 8308/VPCP-KTN ngày 15/11/2010, trong đó giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành làm việc với các địa phương bị thiệt hại nặng do mưa, lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung, đánh giá tình hình thiệt hại, đề xuất phương án khắc phục trước mắt và lâu dài các công trình thiết yếu về giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ, hiện nay đã tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ, trong đó có tỉnh Bình Định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị quý Văn phòng tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ KH&ĐT, Tài chính;
- UBND tỉnh Bình Định;
- Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định;
- Lưu: VT, TCTL (VT, ĐĐ-3b).  

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản