Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2684/TCHQ-KTTT
v/v :Thuế NK, thuế GTGT, hàng nhập khẩu SXXK và hảng gia công XK

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi  

Công ty hoá mỹ phẩm Laysmon
(Khu CN Việt Hương, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương)

 

Trả lời công văn số 15/CV-LSM và số 18/CV-LSM ngày 22/6/2005 của Công ty Hóa mỹ phẩm Laysmon về việc hoàn thuế nhập khẩu, thuế Giá trị Gia tăng đối với hàng nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu và hàng gia công xuất khẩu; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1-Về nghuyên tắc, hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng không sử dụng mà được phép tái xuất, thì được hoàn lại thuế tương ứng với tỷ lệ xuất khẩu. Trường hợp của Công ty trình bày là nguyên phụ liệu còn tồn đọng dạng nguyên thuỷ đã nộp thuế nhập khẩu tái xuất ra nước ngoài, thì được hoàn thuế theo nguyên tắc trên. Tuy nhiên, để có cơ sở trả lời cho Công ty được đúng quy định, đề nghị Công ty gửi toàn bộ hồ sơ có liên quan đến lô hàng nhập khẩu sau đó tái xuất khẩu đến Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, để xem xét, xử lý cụ thể theo chức năng đã được giao, quy định tại Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính.

2-Về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu còn nằm trong sự giám sát của hải quan; Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2169 TCHQ/KTTT ngày 06/6/2005 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan địa phương để được xem xét, giải quyết.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Hóa mỹ phẩm Laysmon được biết.

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Cục Hải quan Bình Dương
- LĐTC
- Lưu VP (2), KTTT (4)
  

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản