53765

Công văn số 2673/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành.

53765
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 2673/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2673/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 12/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2673/TCT-CS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 12/07/2007
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2673/TCT-CS

V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

 

Trả lời công văn số 44/BC-CT ngày 04/5/2007 của Cục thuế tỉnh Kiên Giang về những vướng mắc của doanh nghiệp qua các cuộc Hội nghị Đối thoại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

I. Thuế giá trị gia tăng

1. Theo hướng dẫn nêu tại điểm 15, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì hoạt động xây dựng nhà tình nghĩa bằng nguồn vốn Nhà nước cấp 100% không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Đơn vị tiến hành xây dựng nhà tình nghĩa sử dụng 100% nguồn vốn Nhà nước cấp phải kê khai nộp thuế GTGT.

Giá tính thuế trong trường hợp này được hướng dẫn tại điểm 9, Mục I, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC (nêu trên).

2. Về việc kê khai hàng hóa bán lẻ đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1418/TCT-PCCS ngày 12/4/2007 hướng dẫn thực hiện.

3. Về việc kê khai và nộp thuế vào NSNN, đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành tại các văn bản pháp luật. Về kiến nghị của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế sẽ ghi nhận và nghiên cứu trả lời sau.

II. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tại điểm 6 Thông tư số 88/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 01/9/2004 hướng dẫn:

“6.1.2 – Thay đoạn cuối từ “Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm được miễn thuế, giảm thuế…” cho đến hết điểm 1 bằng đoạn mới như sau:

“Cơ sở kinh doanh được thành lập trong các trường hợp dưới đây không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư:

- Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật hoặc người có số vốn góp cao nhất trong cơ sở kinh doanh này đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các cơ sở kinh doanh đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể cơ sở kinh doanh cũ đến thời điểm thành lập cơ sở kinh doanh mới.”

Tại điểm 10 Thông tư số 88/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 01/9/2004 hướng dẫn:

“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2004./.”

Thông tư số 88/2004/TT-BTC được đăng Công báo ngày 20/12/2004. Như vậy, Thông tư số 88/2004/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 04/01/2005.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp của Hợp Tác Xã Tân Mỹ (có chủ nhiệm đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân Hoàng Tuấn) thành lập ngày 02/01/2004 là thời điểm trước khi Thông tư 88/2004/TT-BTC có hiệu lực nên không bị điều chỉnh bởi điểm 6.1.2 Thông tư số 88/2004/TT-BTC.

III. Hóa đơn, chứng từ

1. Căn cứ theo quy định tại Điểm 1.2 Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/01/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định: “Thủ tục mua hóa đơn các lần tiếp theo đối với tổ chức kinh doanh gồm các giấy tờ sau: Giấy giới thiệu của tổ chức kinh doanh do người đại diện có thẩm quyền ký… Sổ mua hóa đơn đã được cơ quan thuế cấp.”

Việc quy định như trên là phù hợp đảm bảo việc kiểm soát của doanh nghiệp về việc mua hóa đơn, đảm bảo cơ quan thuế giám sát việc sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp tránh tình trạng lợi dụng mua bán hóa đơn.

2. Về kiến nghị “chỉ nên cho áp dụng một phương pháp tính thuế khấu trừ và sử dụng một loại hóa đơn GTGT” đã nằm trong lộ trình cải cách thuế GTGT, quy định ngưỡng tính thuế GTGT, dự kiến sẽ thực hiện từ năm 2008.

3. Về kiến nghị cho phép những doanh nghiệp kinh doanh ổn định, chấp hành tốt pháp luật về thuế Tổng cục thuế xin ghi nhận và có hướng sửa đổi trong năm 2007.

4. Đối với kiến nghị cho phép doanh nghiệp in hóa đơn bằng máy in laser, Cục Thuế kiểm tra, nếu việc lập hóa đơn không dùng giấy than in trực tiếp từng liên mà vẫn đảm bảo, không ảnh hưởng đến quy định quản lý về thuế (chương trình vi tính cài đặt cho việc in hóa đơn tự in đảm bảo khi in, 1 lệnh in được in ra các liên của hóa đơn) thì Cục Thuế để đơn vị được in hóa đơn bằng máy in laser.

5. Hiện nay việc kiểm tra hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường theo hướng dẫn quy định tại Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA hướng dẫn chế độ hóa đơn, chứng từ với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường. Đối với hàng hóa sản xuất trong nước lưu thông trên thị trường thì theo quy định hướng dẫn tại Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn. Khi vận chuyển hàng phải có hóa đơn chứng từ kèm theo, trường hợp không có chứng từ chứng minh thì bị xử phạt theo Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/05/2004 hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Các vấn đề khác nêu trong công văn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thuế, đề nghị Cục thuế liên hệ với cơ quan chức năng để được hướng dẫn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ Pháp chế;

- Lưu: VT, HT, PC, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản