12630

Công văn số 2660/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc ân hạn thuế đối với lô hàng nhập khẩu phục vụ dự án giáo dục, đào tạo

12630
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 2660/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc ân hạn thuế đối với lô hàng nhập khẩu phục vụ dự án giáo dục, đào tạo

Số hiệu: 2660/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 16/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2660/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 16/06/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2660/TCHQ-KTTT
V/v:áp dụng thời hạn nộp thuế và giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2006 

 

 Kính gửi:     

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố         
- Công ty TNHH công nghệ Đông Hải
  (Số 20, Thể Giao, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 060601-TCHQ ngày 31/05/2006 của Công ty TNHH Công nghệ Đông Hải xin ân hạn thuế đối với lô hàng nhập khẩu phục vụ dự án giáo dục, đào tạo. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đang xem xét, giải quyết hồ sơ xin miễn thuế nhập khẩu thiết bị phục vụ dự án giáo dục, đào tạo của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 5131/NK/KD/GL ngày 5/5/2006 tại Chi cục Hải quan Gia Lâm – Cục Hải quan Tp. Hà Nội và số 4843/NK/KD/KVIII ngày 12/5/2006, số 5712/NK/KD/KVIII tại Chi cục Hải quan KVIII – Cục Hải quan Tp. Hải Phòng do Công ty TNHH Công nghệ Đông Hải trúng thầu nhập khẩu. Do vậy, trong thời gian chờ giải quyết, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đồng ý áp dụng thời hạn nộp thuế của đối tượng chấp hành tốt pháp luật thuế và không áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với Công ty TNHH Công nghệ Đông Hải đến ngày 30/7/2006 nếu đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau:

Ngoài số nợ thuế thuộc các tờ khai trên, Công ty không còn nợ thuế nhập khẩu quá hạn của các lô hàng khác. Các lô hàng mới phát sinh phải đủ điều kiện xuất nhập khẩu hàng hóa;

Công ty phải nộp thuế nhập khẩu của các lô hàng nhập khẩu mới phát sinh theo đúng quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Công ty phải có cam kết thực hiện quyết định cuối cùng của cơ quan Hải quan về số thuế nhập khẩu của thiết bị nhập khẩu phục vụ giáo dục, đào tạo xin miễn.

Trường hợp Công ty vi phạm một trong ba điều kiện trên thì cơ quan Hải quan dừng làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa và không cho áp dụng thời hạn nộp thuế của đối tượng chấp hành tốt pháp luật thuế đối với Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Công ty TNHH công nghệ Đông Hải biết và phối hợp thực hiện.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 
 
 Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản