47703

Công văn 2628/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn bổ sung thu chênh lệch giá

47703
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2628/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn bổ sung thu chênh lệch giá

Số hiệu: 2628/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoả Ngọc Tâm
Ngày ban hành: 09/06/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2628/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Hoả Ngọc Tâm
Ngày ban hành: 09/06/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2628/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2000

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 2628/TCHQ-KTTT NGÀY 09 THÁNG 06 NĂM 2000 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THU CHÊNH LỆCH GIÁ

Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tiếp theo nội dung Công văn số 1529/TCHQ-KTTT ngày 11/4/2000 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thu chênh lệch giá đối với một số mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu. Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 2297 TC/TCT ngày 26/5/2000. Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung một số điểm như sau:

1. Về nội dung hướng dẫn trường hợp không phải thu chênh lệch giá:

Thay thế mục: "Hàng hoá nhập khẩu từ khu chế xuất" (điểm 5 các mặt hàng không phải thu chênh lệch giá) thành: "Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu vào khu chế xuất".

2. Về cách ghi chép và chứng từ kế toán:

Bổ sung điểm 6 hướng dẫn về việc thu nộp các khoản thu chênh lệch giá trong khi chờ ý kiến của Bộ Tài chính cụ thể như sau:

Mặt hàng nào đã được quy định trong mục 026 thì nộp vào tiểu mục tương ứng, mặt hàng nào chưa được quy định trong mục 026 thì tạm thời nộp vào tiểu mục 01. Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính thì điều chỉnh về mục và tiểu mục mới.

3. Các hướng dẫn khác trong Công văn số 1529/TCHQ-KTTT ngày 11/4/2000 vẫn giữ nguyên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và triển khai thực hiện thống nhất. Trường hợp có vướng mắc thì báo cáo về Tổng cục để xem xét, xử lý theo quy định.

 

Hoả Ngọc Tâm

(Đã ký)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản