3074

Công văn số 2623/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với đặt gia công hàng may mặc tại Campuchia do Bộ tài chính ban hành

3074
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 2623/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với đặt gia công hàng may mặc tại Campuchia do Bộ tài chính ban hành

Số hiệu: 2623/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 05/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2623/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 05/07/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2623/TCHQ-GSQL
v/v: thủ tục HO đối với hàng hóa đặt gia công ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1913/HQTP-NV ngày 24/6/2005 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc thủ tục hải quan đối với đặt gia công hàng may mặc tại Campuchia của Công ty Dệt May Thành Công, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đặt gia công ở nước ngoài đã được quy định tại phần 3, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó, thủ tục xuất khẩu nguyên liệu ra nước ngoài để gia công quy định tại Mục II, thủ tục thanh khoản hợp đồng gia công được quy định tại Mục IV, phần 3 nêu trên.

Vì vậy, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu kỹ Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để làm thủ tục cho doanh nghiệp. Khi thanh khoản hợp đồng gia công, trường hợp sản phẩm gia công không nhập khẩu trở lại Việt Nam thì không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp Bảng tổng hợp sản phẩm gia công nhập khẩu và Bảng tổng hợp nguyên liệu sử dụng để sản xuất sản phẩm gia công đã nhập khẩu.

Khi thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo Tổng cục, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phải báo cụ thể vướng mắc tại điểm nào và đề xuất biện pháp giải quyết.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo TC
- Lưu VT, GSQL (2 bản). 
  

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản