8137

Công văn số 26/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải tỏa cưỡng chế thuế nhập khẩu hàng an ninh

8137
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 26/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải tỏa cưỡng chế thuế nhập khẩu hàng an ninh

Số hiệu: 26/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 26/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26/TCHQ-KTTT
V/v: Làm thủ tục XNK

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Công ty TNHH Hợp Nhất
Số 77- Vũ Ngọc Phan- Hà Nội
 - Cục hải quan các tỉnh, thành phố

 

Trả lời công văn số 1512/XNK/05 ngày 15/12/2005 của Công ty TNHH Hợp Nhất về việc giải tỏa cưỡng chế thuế nhập khẩu hàng an ninh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty TNHH Hợp Nhất có MST: 0100793095 có nợ thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội là: 227.056.000 đồng, nợ phạt chậm nộp thuế là: 450.989 đồng và nợ tiền thuế tiêu thụ đặc biệt tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng là: 6.221.116.504 đồng. Trên đây là số nợ của các lô hàng nhập khẩu theo chỉ tiêu miễn thuế của Bộ Công an hiện đang làm thủ tục miễn thuế theo quy định và số tiền phạt chậm nộp là 450.989 đồng nêu trên Công ty đã nộp theo biên lai số 3267 ngày 20/12/2005.

Căn cứ điểm 2 công văn số 652/CP-KTTH ngày 12/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng một số biện pháp cưỡng chế trong thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; căn cứ điểm 2.2 công văn số 2326/TCHQ-KTTT ngày 15/6/2005 của Tổng cục Hải quan. Trong thời gian chờ giải quyết miễn thuế, Tổng cục Hải quan đồng ý không cưỡng chế đối với số nợ nêu trên của Công ty TNHH Hợp Nhất đến hết ngày 31/3/2006, với điều kiện không có nợ thuế quá hạn đối với các lô hàng kinh doanh XNK khác.

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty TNHH Hợp Nhất được biết và liên hệ với Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để được giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản