10169

Công văn số 257/BXD-KSTK của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

10169
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 257/BXD-KSTK của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

Số hiệu: 257/BXD-KSTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 21/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 257/BXD-KSTK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 21/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 257/BXD-KSTK
V/v : Hướng dẫn thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Sở xây dựng tỉnh Đak Lak

 

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 54/SXD-KTKH ngày 24/01/2006 của Sở Xây dựng tỉnh ĐăkLăk đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung Thông tư số 05/2005/TT-BXD ngày 12/4/2005 về thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng, cụ thể là cụ thể là “Việc phê duyệt kết quả thi tuyển kiến trúc là do Người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt hay Chủ đầu tư phê duyệt” . Sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 05/2005/TT-BXD ngày 12/4/2005 hướng dẫn thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng tại mục III về tổ chức tuyển chọn phương án dự thi, đã ghi:

a) Hội đồng tuyển chọn phương án do Chủ đầu tư thành lập là Tư vấn giúp Chủ đầu tư đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi, có trách nhiệm :

- Đánh gía, cho điểm và xếp hạng các phương án dự thi

- Báo cáo và giải trình kết quả tuyển chọn với Chủ đầu tư

b) Trách nhiệm của Chủ đầu tư.

- Tổng hợp và báo cáo kết quả tuyển chọn với Người quyết định đầu tư.

- Đề xuất phương án chọn để xây dựng công trình. Trường hợp phương án đề xuất khác với phương án đã được Hội đồng xếp hạng cao nhất thì Chủ đầu tư phải thông báo lý do với Hội đồng và tác giả của phương án.

Như vậy Chủ đầu tư phải tổng hợp, báo cáo kết quả tuyển chọn và đề xuất phương án chọn để Người quyết định đầu tư phê duyệt.

Tuỳ theo quy mô, tính chất của công trình Người quyết định đầu tư có thể uỷ quyền để Chủ đầu tư phê duyệt kết quả thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng và Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về Quyết định phê duyệt của mình trước Người quyết định đầu tư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh ĐăkLăk nghiên cứu, thực hiện.

 

Nơi nhận :
- Như trên
- UBND tỉnh Đak Lak
- Lưu VP, KSTK.

KT/BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký) 
Nguyễn Văn Liên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản