210034

Công văn 2541/TCT-CS năm 2013 thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

210034
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2541/TCT-CS năm 2013 thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2541/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 08/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2541/TCT-CS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 08/08/2013
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2541/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Trà Vinh;
- Cục Thuế tỉnh Đăk Nông.

 

Trả lời công văn số 1228/CT-KTr ngày 03/7/2013 và công văn số 92/CT- KTr ngày 14/01/2013 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh, công văn số 786/CT-KTT ngày 13/5/2013 của Cục Thuế tỉnh Đăk Nông đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với hàng hóa nhập khẩu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng:

Nội dung vướng mắc tương tự, ngày 18/11/2011 Tổng cục Thuế đã có công văn số 4156/TCT-CS trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn cụ thể (bản photocopy gửi kèm).

Đề nghị Cục thuế tỉnh Trà Vinh nghiên cứu công văn 4156/TCT-CS nêu trên và xem xét từng trường hợp cụ thể để giải quyết theo quy định.

2. Đối với hồ sơ hoàn thuế GTGT theo tháng:

Về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu theo tháng trong trường hợp doanh nghiệp vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ bán trong nước, Bộ Tài chính đã có công văn số 14320/BTC-TCT ngày 19/10/2012 hướng dẫn. Trường hợp trước ngày 19/10/2012, các doanh nghiệp đã thực hiện khác khi xác định số thuế GTGT được hoàn, sau đó thực hiện điều chỉnh lại theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 14320/BTC-TCT, nếu số thuế đã hoàn lớn hơn số thuế được hoàn xác định theo công văn 14320/BTC-TCT thì đề nghị Cục thuế truy hoàn số thuế chênh lệch.

Việc xác định xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 7526/BTC-TCT ngày 12/6/2013 và công văn số 7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013 gửi Cục thuế các địa phương về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, đề nghị Cục thuế lưu ý nội dung hướng dẫn tại công văn nêu trên khi thực hiện hoàn thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Trà Vinh và Cục Thuế tỉnh Đăk Nông được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, KK - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản