124808

Công văn 2502/TCHQ-TXNK về hướng dẫn cách tính thuế đối với hàng tạm nhập tái xuất theo hợp đồng thuê mượn do Tổng cục Hải quan ban hành

124808
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2502/TCHQ-TXNK về hướng dẫn cách tính thuế đối với hàng tạm nhập tái xuất theo hợp đồng thuê mượn do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2502/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 31/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2502/TCHQ-TXNK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 31/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2502/TCHQ-TXNK
V/v hướng dẫn cách tính thuế đối với hàng tạm nhập tái xuất theo hợp đồng thuê mượn

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty Lotte E & C Thầu chính dự án Ha Noi City Complex, The Landmark
(Địa chỉ: 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội)

Trả lời công văn số 270411/LT-HQ 01 ngày 27/04/2011 của Công ty Lotte E & C – Thầu chính dự án Ha Noi City Complex, The Landmark về việc xác định trị giá tính thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (GTGT) và hoàn thuế đối với hàng hóa (dầm chữ H trong xây dựng) tạm nhập tái xuất theo hợp đồng thuê mượn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về trị giá tính thuế: Căn cứ quy định tại khoản 3 mục VIII phần II Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính (nay là khoản 10 điều 20 mục II chương II Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính) thì đối với hàng hóa nhập khẩu là hàng đi thuê mượn trị giá tính thuế là giá thực trả theo hợp đồng đã ký với nước ngoài, phù hợp với các chứng từ hợp pháp có liên quan đến việc đi thuê mượn hàng hóa.

- Về Thuế giá trị gia tăng: Căn cứ quy định tại khoản 20 mục II phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính thì máy móc, thiết bị thuê của nước ngoài theo hình thức tạm nhập – tái xuất để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT).

- Về việc hoàn thuế:

+ Hàng hóa tạm nhập tái xuất theo hợp đồng thuê mượn không thuộc đối tượng hoàn thuế quy định tại Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính (nay là Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010).

+ Việc xử lý tiền thuế, tiền phạt nộp thừa:

Việc xử lý đối với số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa trong trường hợp người nộp thuế có số tiền thuế, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền phạt phải nộp thực hiện theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 (nay là Điều 24 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Lotte E&C được biết và liên hệ với Cục Hải quan TP.Hà Nội để giải quyết cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP.Hà Nội (để t/hiện);
- Lưu: VT, Cục TXNK- Giá (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản