441966

Công văn 2472/BYT-DP năm 2020 về triển khai hoạt động tiêm chủng mở rộng do Bộ Y tế ban hành

441966
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2472/BYT-DP năm 2020 về triển khai hoạt động tiêm chủng mở rộng do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 2472/BYT-DP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 06/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2472/BYT-DP
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 06/05/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2472/BYT-DP
V/v triển khai các hoạt động tiêm chng m rộng

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Viện trưng Viện Vệ sinh dịch t Trung ương - Trưng Ban điều hành Dự án Tiêm chng m rộng Quốc gia;
- Giám đc Sở Y tế tỉnh, thành ph trực thuộc trung ương.

Bộ Y tế nhận được Biên bn số 520/BB-VSDTTƯ ngày 24/4/2020 ca Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về nội dung họp Ban Điều hành Dự án tiêm chng m rộng. Theo báo cáo của Viện, kết qu tiêm chng thường xuyên trong 3 tháng đầu năm 2020 ca hầu hết các loại vắc xin chưa đạt tiến độ như vắc xin viêm gan B, DPT-VGB-Hib, IPV, MR và viêm não Nhật Bản B. Đ tăng cường công tác tiêm chủng mở rộng, duy trì thành quả của công tác tiêm chng m rộng; Bộ Y tế đề nghị Đồng chí Viện trưng - Trưng Ban điều hành Dự án tiêm chng m rộng quốc gia và Giám đốc S Y tế tnh, thành ph xây dựng và trin khai kế hoạch hoạt động tiêm chng m rộng trong thời gian tới, trong đó tập trung vào một s nội dung sau:

1. Ch đạo, tổ chức triển khai thực hiện tiêm chủng vắc xin trong Chương trình tiêm chng m rộng đảm bo đạt t lệ tiêm chng theo kế hoạch. Hướng dn thực hiện t chức tiêm chng thường xuyên, tiêm bù đối với các trường hợp chưa được tiêm chủng đy đ; Trong thời gian có dịch COVID-19 triển khai thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn s 2251/BYT-DP ngày 22/4/2020 ca Bộ Y tế; Thực hiện tng hợp tình hình tiêm chng vắc xin trong tiêm chng m rộng trên toàn quốc và báo cáo về Bộ Y tế theo quy định.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm các ch đạo về việc sử dụng vc xin DPT-VGB- Hib do SII sản xuất để tiêm nhắc lại cho trẻ 18 tháng tuổi theo Công văn số 2335/BYT-DP ngày 27/4/2020 ca B Y tế.

3. Thực hiện mua sm, cung ứng, điều phi vắc xin kịp thời, đầy đủ theo kế hoạch tiêm chng, không để xy ra trường hợp thiếu hoặc tha vắc xin do hết hạn sử dụng trên cả nước hoặc tại một s địa phương. Thực hiện bảo quản vắc xin theo quy định tránh đ xảy ra sự cố bảo quản vắc xin gây lãng phí nguồn lực.

Bộ Y tế yêu cầu Ban điều hành Dự án tiêm chủng m rộng quốc gia, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và S Y tế tnh, thành phố triển khai thực hiện./.

Trân trọng cám ơn.

 


Nơi nhận:
- Như kính gi:
- PTTg V
ũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các
đồng chí Thứ trưng:
- Viện VSDT, Viện Pasteur;
- TTYTDP/KSBT tỉnh, th
ành phố;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản