13145

Công văn số 2471/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc hướng dẫn cách tính thuế đối với trường hợp thu hộ phí phía nước ngoài

13145
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 2471/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc hướng dẫn cách tính thuế đối với trường hợp thu hộ phí phía nước ngoài

Số hiệu: 2471/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 12/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2471/TCT-PCCS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 12/07/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2471/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty  INLACO Sài Gòn
Số 3 Lê Thánh Tông, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 781/GA ngày 07/6/2006 của Công ty INLACO Sài Gòn về việc hướng dẫn cách tính thuế đối với trường hợp thu hộ phí cho phía nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 2 công văn số 12987/BTC-TCT ngày 14/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế GTGT đối với dịch vụ vận tải quốc tế quy định: "các dịch vụ phục vụ cho vận tải quốc tế và các dịch vụ thực hiện và tiêu dùng người Việt Nam như dịch vụ chuẩn bị tài liệu, giấy tờ về hàng hóa xuất khẩu tại Việt Nam, dịch vụ chuẩn bị tài liệu, giấy tờ về hàng hóa nhập khẩu tại nước ngoài, dịch vụ bến bãi tại Việt Nam và dịch vụ bến bãi tại nước ngoài, dịch vụ vận chuyển nội địa tại nước ngoài" không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định trên, Công ty INLACO Sài Gòn làm đại lý cho hãng tàu nước ngoài, thực hiện thu hộ phí dịch vụ chuẩn bị tài liệu, giấy tờ về hàng nhập khẩu về Việt Nam và xuất khẩu đi nước ngoài, các dịch vụ này thực hiện và tiêu dùng tại Việt Nam, do đó thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

2. Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1.1 và 2.2, Mục II phần B Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam phải có nghĩa vụ nộp thuế GTGT và thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên. Do đó, Công ty INLACO Sài Gòn là đại lý của hãng tàu nước ngoài thì Công ty phải khấu trừ, kê khai, nộp thuế GTGT và TNDN hộ cho hãng tàu nước ngoài theo tỷ lệ trên.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty INLACO Sài Gòn biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hải Phòng;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản