Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2469/BXD-QHKT năm 2016 báo cáo thực hiện công tác quy hoạch xây dựng nông thôn do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2469/BXD-QHKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phan Thị Mỹ Linh
Ngày ban hành: 04/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2469/BXD-QHKT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Phan Thị Mỹ Linh
Ngày ban hành: 04/11/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2469/BXD-QHKT
V/v báo cáo thực hiện công tác quy hoạch xây dựng nông thôn

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Để có cơ sở hướng dẫn việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội – môi trường nông thôn trong đồ án quy hoạch xã nông thôn mới đảm bảo hài hòa giữa phát triển nông thôn với phát triển đô thị, phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang khu dân cư hiện có trên địa bàn xã, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về tình hình lập, thực hiện Quy hoạch xây dựng nông thôn theo những nội dung như sau:

1. Tình hình triển khai, thực hiện công tác lập quy hoạch (có mẫu biểu kèm theo):

- Tổng số xã trên địa bàn tỉnh? Số lượng xã đã có quy hoạch xây dựng nông thôn mới tính đến hết tháng 10/2016, số lượng quy hoạch xây dựng vùng huyện đã lập và phê duyệt (cụ thể tên của các huyện đã có quy hoạch xây dựng vùng huyện).

- Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch với điều kiện thực tiễn tại địa phương như: công tác công bố công khai quy hoạch, công tác cắm mốc quy hoạch, quản lý xây dựng theo quy hoạch, tái cơ cấu nông nghiệp.

- Các kiến nghị, khó khăn vướng mắc và đề xuất của địa phương đối với công tác lập quy hoạch xây dựng vùng huyện nhằm đáp ứng tiêu chí của Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; công tác điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội – môi trường trong đồ án quy hoạch xã nông thôn mới; thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với quá trình đô thị hóa và công tác quản lý quy hoạch...

2. Kế hoạch triển khai công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới (đối với các địa phương chưa hoàn thành), hoặc kế hoạch điều chỉnh quy hoạch.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị có liên quan lập báo cáo gửi về Bộ Xây dựng (số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội và email vào địa chỉ thư điện tử ...) trước ngày 30/11/2016 để tổng hợp./.

(Liên hệ trực tiếp đ/c Nguyễn Quang Đức – Vụ QHKT; điện thoại 0913004545; email: Nqduc.moc@gmail.com)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, QHKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thị Mỹ Linh

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản