145448

Công văn 2453/BNN-TCLN phúc đáp văn bản 142/TT về thẩm quyền cấp giấy phép nhập khẩu gỗ qua lối mở, cửa khẩu phụ tại hai tỉnh Đắk Nông và Gia Lai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

145448
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2453/BNN-TCLN phúc đáp văn bản 142/TT về thẩm quyền cấp giấy phép nhập khẩu gỗ qua lối mở, cửa khẩu phụ tại hai tỉnh Đắk Nông và Gia Lai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2453/BNN-TCLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 08/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2453/BNN-TCLN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 08/08/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2453/BNN-TCLN
V/v: phúc đáp văn bản số 142/TT ngày 20/7/2012 của Trung tâm tư vấn đầu tư phát triển lâm nông nghiệp Việt Nam

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được văn bản số 142/TT ngày 20/7/2012 của Trung tâm tư vấn đầu tư phát triển lâm nông nghiệp Việt Nam (sau đây viết tắt là Doanh nghiệp) về việc thẩm quyền cấp giấy phép nhập khẩu gỗ qua lối mở, cửa khẩu phụ tại hai tỉnh Đắk Nông và Gia Lai, nội dung văn bản nêu trên của Doanh nghiệp gồm các vấn đề cơ bản sau:

1. Chính phủ Campuchia đồng ý cho Angkor Plywood Co., Ltd được xuất khẩu 20.000m3 gỗ trong năm 2011-2012 qua các cửa khẩu phụ và lối mở dọc biên giới Việt Nam-Campuchia để bán cho hai đơn vị thành viên Hiệp hội gỗ và Lâm sản Việt Nam (trong đó có Doanh nghiệp).

2. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến chỉ đạo thực hiện theo thẩm quyền quy định của pháp luật hiện hành.

3. Doanh nghiệp và địa phương (UBND tỉnh Đắk Nông, tỉnh Gia Lai) đã thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BNN&PTNT-BYT-BGTVT-NHNN ngày 31/01/2008 của liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 01); Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương Quy định xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các khu kinh tế cửa khẩu.

Tuy nhiên, ngày 10/5/2012 Bộ Công Thương có văn bản số 3989/BCT-TMMN đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép nhập khẩu gỗ, sau đó Bộ Công Thương cấp giấy phép nhập khẩu gỗ cho Doanh nghiệp (không phải do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho phép); và đến nay đã hơn 5 tháng, kể từ ngày Chính phủ Campuchia có Công hàm gửi Chính phủ Việt Nam, UBND tỉnh Gia Lai đồng ý cho Doanh nghiệp nhập khẩu gỗ từ Campuchia nhưng Doanh nghiệp vẫn chưa được nhập khẩu gỗ.

Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thấy rằng:

- Theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/04/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ thì nhập khẩu gỗ từ Campuchia qua các cửa khẩu: Lệ Thanh (đường số 19); Bu Pờ-răng (đường số 14); Bô-nuê (đường số 13); Xa Mát (đường số 22B); Mộc Bài (đường số 22A); Tịnh Biên (đường số 2); Xà Xía (đường số 17); Vĩnh Xương-Thường Phước (sông Tiền); Khánh Bình (An Giang); Bắc Đai (An Giang); Vĩnh Hội đông (An Giang); Mỹ Quý Tây (Long An); Vàm Đồn (Long An); Các cửa khẩu quốc gia và quốc tế bằng đường biển thì phải được Bộ Công Thương cấp phép.

- Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BNN&PTNT-BYT-BGTVT-NHNN ngày 31/01/2008 và Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương thì nhập khẩu hàng hóa (trong đó có gỗ các loại) qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có cửa khẩu phụ, lối mở biên giới quyết định cho phép.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là một thành viên tham gia ký ban hành Thông tư liên tịch số 01, xét thấy việc nhập khẩu gỗ hợp pháp là hoạt động thương mại bảo đảm nguồn nguyên liệu chế biến hàng xuất khẩu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cùng phối hợp giải quyết những vấn đề vướng mắc để doanh nghiệp kinh doanh, nhập khẩu gỗ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và không ảnh hưởng đến vấn đề kinh tế đối ngoại, nhất là trường hợp nước xuất khẩu gỗ (Campuchia) đã đồng ý bán gỗ cho doanh nghiệp Việt Nam nhưng không nhập khẩu được do vướng mắc về thủ tục nhập khẩu gỗ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Gia Lai, Đắk Nông;
- Trung tâm tư vấn ĐTPTLNN Việt Nam;
- Lưu: VT, TCLN (Cục KL).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản