13225

Công văn số 2444/UBND-KH&ĐT của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc Hướng dẫn tạm thời thực hiện Luật Đấu thầu

13225
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 2444/UBND-KH&ĐT của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc Hướng dẫn tạm thời thực hiện Luật Đấu thầu

Số hiệu: 2444/UBND-KH&ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 07/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2444/UBND-KH&ĐT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội
Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 07/06/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2444/UBND-KH&ĐT
V/v: Hướng dẫn tạm thời thực hiện Luật Đấu thầu

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể
 - UBND  các quận, huyện
 - Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà hà nội; tổng công ty vận tải hà nội; tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng hà nội; tổng công ty thương mại hà nội; tổng công ty du lịch hà nội.
 - Ban quản lý phát triển vận tải công cộng và xe điện; ban QLDA hạ tầng tả ngạn; Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị hà nội; Ban Quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới hà nội.

 

Về việc triển khai công tác đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu, UBND Thành phố đã có văn bản số 1740/UBND-KH&ĐT ngày 26/4/2006 hướng dẫn thực hiện văn bản số 2820/BKH-QLĐT ngày 21/4/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. UBND Thành phố cũng đã có văn bản số 2113/UBND-KH&ĐT ngày 22/5/2006 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và kiến nghị phương án xử lý chuyển tiếp thực hiện Luật Đấu thầu (đến nay UBND Thành phố chưa nhận được ý kiến trả lời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Sau khi xem xét báo cáo và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 230/BC-KH&ĐT ngày 01/6/2006, trong khi Chính phủ chưa ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu và để công tác đấu thầu của các chủ đầu tư được triển khai liên tục và không bị gián đoạn, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của Thành phố theo kế hoạch năm 2006 đã được UBND Thành phố thông qua; về nội dung yêu cầu đối với bên mời thầu và tổ chuyên gia xét thầu (quy định tại điều 9. Luật đấu thầu), UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Chủ đầu tư các dự án có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định tại điều 9. Luật Đấu thầu; Riêng quy định phải có chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu đối với các thành viên tổ chuyên gia xét thầu, trước mắt do chưa có hướng dẫn thực hiện cụ thể của Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư nên cho phép các chủ đầu tư nghiên cứu áp dụng đúng các quy định nêu tại điều 9 của Luật Đấu thầu trừ mục chứng chỉ khóa học đấu thầu.

Quy định này sẽ hết hiệu lực sau khi có hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về việc cấp chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu đối với các thành viên tổ chuyên gia xét thầu.

UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành; Chủ tịch UBND các Quận, huyện; Tổng giám đốc các Tổng công ty trực thuộc UBND Thành phố; Các Ban quản lý dự án trực thuộc UBND Thành phố chỉ đạo và đôn đốc các chủ đầu tư trực thuộc khẩn trương rà soát và tổ chức đấu thầu triển khai thực hiện các dự án đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ và kế hoạch năm 2006 đã được UBND Thành phố giao./.

 

Nơi nhận:
- Như trên (để b/c).
- HĐND TP (để b/c).
- Chủ tịch UBND TP (để b/c).
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Vụ quản lý đấu thầu (Bộ KH&ĐT).
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Lưu: CPVP, tổ CV, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản