258947

Công văn 2439/UBND-XD năm 2014 hướng dẫn xác định tiền lương nhân công trong công trình xây dựng do tỉnh Cà Mau ban hành

258947
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2439/UBND-XD năm 2014 hướng dẫn xác định tiền lương nhân công trong công trình xây dựng do tỉnh Cà Mau ban hành

Số hiệu: 2439/UBND-XD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Nguyễn Thanh Luận
Ngày ban hành: 19/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2439/UBND-XD
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau
Người ký: Nguyễn Thanh Luận
Ngày ban hành: 19/05/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2439/UBND-XD
V/v hướng dẫn xác định tiền lương nhân công trong công trình xây dựng

Cà Mau, ngày 19 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Xây dựng.

Ngày 08/5/2014, Bộ Xây dựng có Công văn số 907/BXD-KTXD về việc xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Xây dựng căn cứ Công văn nêu trên hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh chi phí nhân công đảm bảo đúng quy định.

(Kèm theo Công văn số 907/BXD-KTXD ngày 08/5/2014 của Bộ Xây dựng)

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc - Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ngành và đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- CVP, PVP UBND tỉnh (Th);
- PXD (V);
- Lưu: VP, 03/5.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thanh Luận

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản