125065

Công văn 2430/TCHQ-TXNK về phân loại mặt hàng bột lông vũ thuỷ phân do Tổng cục Hải quan ban hành

125065
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2430/TCHQ-TXNK về phân loại mặt hàng bột lông vũ thuỷ phân do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2430/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 26/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2430/TCHQ-TXNK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 26/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2430/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng bột lông vũ thuỷ phân

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

Cục CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ
(Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 659/C46B(P7) ngày 31/12/2010 của Cục CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ - Tổng cục Cảnh sát PCTP về việc rà soát áp mã số thuế mặt hàng bột lông vũ thuỷ phân. Tổng cục Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:

Sau khi nhận được công văn của Cục CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ Tổng cục Hải quan đã rà soát tại các địa phương và có công văn xin ý kiến các đơn vị liên quan trong và ngoài ngành như Vụ Chính sách Thuế, Cục Chăn nuôi đối với mặt hàng bột lông vũ thuỷ phân. Tổng cục Hải quan đã có báo cáo Bộ Tài chính và tiếp tục xin ý kiến của Bộ Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn về việc phân loại mã số mặt hàng này (có công văn kèm theo).

Trên cơ sở thống nhất ý kiến tham gia của các đơn vị; Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009; Biểu nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính; Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ chú giải 1 Chương 23, Phần IV Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, thì:

Mặt hàng nhập khẩu có tên khai báo hải quan là "bột lông vũ thuỷ phân ", có kết quả phân tích là bột có chứa axit min và protein được thuỷ phân từ lông vũ, dùng làm thức ăn chăn nuôi thì phân loại vào mã số 2309.90.90.00 chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật - Loại khác". Mức thuế suất áp dụng theo Biểu thuế nhập khẩu ban hành theo từng thời điểm đăng ký tờ khai hải quan hàng nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ - Tổng cục Cảnh sát PCTP được biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản