Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2415/BTTTT-VP về quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông năm 2016 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 2415/BTTTT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành: 18/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2415/BTTTT-VP
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký: Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành: 18/07/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2415/BTTTT-VP
V/v quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành TTTT năm 2016

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 19 tháng 02 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg về Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Triển khai thực hiện Quyết định trên, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 2139/KH-BTTTT ngày 28 tháng 6 năm 2016 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông (28/8) năm 2016.

Đây là năm đầu tiên ngành Thông tin và Truyền thông tổ chức kỷ niệm Ngày Truyền thống và giao Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố chủ trì tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao,... và lễ mít tinh kỷ niệm tại địa phương. Qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về truyền thống vẻ vang qua hơn 70 năm xây dựng, trưởng thành của ngành Thông tin và Truyền thông; củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm, ý thức chính trị - xã hội của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thông tin và Truyền thông trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016-2020 của tng địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Với tinh thần đó, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện cho các Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông tại địa phương./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng và các Thứ trưởng;
- Các Thành viên BCĐ, TGV (qua email);
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, VP, TKTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản